"Trygghet og Tillit"

Publisert Sist oppdatert

"Trygghet og Tillit"

  • Prosjektet startet i 2008 og ble avsluttet nå i høst. Nye metoder er utviklet for å oppnå tillit i minoritetsbefolkningen. Fire politidistrikter (Oslo, Søndre Buskerud, Hordaland og Sør-Trøndelag) og Politiets utlendingsenhet (PU) har hatt pilotprosjekter.
  • Utgangspunktet for pilotprosjektet var statistikk fra "innbyggerundersøkelsen som viser at bare en av tre ungdommer med minoritetsbakgrunn har tillit til politiet. Tallet på innvandrere til Norge vil fordobles mot 2020, i takt med den ventede befolkningsveksten.
  • Fokuset i prosjektet var dialog og brukervennlighet. Politiet ønsker bedre dialog med innvandrerbefolkningen slik at de kan yte bedre service og drive mer målrettet kriminalitetsforebygging og bekjempelse.
  • Nye arbeidsmetoder er utviklet blant annet med innspill fra politiet i land som Nederland og Storbritannia som har lang erfaring med minoriteter.
  • I evalueringen av pilotprosjektet kom det blant annet frem at mange politi som gjennomførte positiv dialog med publikum i "fredstid", opplevde økt trivsel på jobben.