Tall om bevæpning

Publisert Sist oppdatert

Bevæpning

  • Politiet ble bevæpnet 25. november 2014.
  • Per 26. januar 2016 er det innrapportert 28 tilfeller av utilsiktede avfyringer i hele perioden med midlertidig bevæpning.
  • Politiet benyttet skytevåpen i til sammen 57 tilfeller i 2015. I dette året var politiet midlertidig bevæpnet hele tiden.
  • Antall innrapporterte tilfeller der politiet har truet med bruk av skytevåpen var 52 i 2015, mot et gjennomsnitt på 63 per år i årene 2002-2014.

Kilde: POD