Svalbard

Publisert Sist oppdatert

Svalbardtraktaten:

Internasjonal avtale som sikrerNorge suvereniteten over Svalbard. Traktaten ble inngått 9. feb. 1920 og trådtei kraft 14. aug. 1925. Den var da ratifisert av Nederland, Storbritannia,Danmark, USA, Italia, Frankrike, Sverige, Norge og Japan. Russland(Sovjet-Russland) var på den tid ikke anerkjent, men bestemmelsene ble ogsågjort gjeldende for russiske/sovjetiske innbyggere. Senere ble traktatenratifisert av bl.a. Sovjetunionen/Russland og Canada, i alt 39 land (per 2006).

Bestemmelser

Traktaten slår fast Norges «fulle og uinnskrenkedehøihetsrett» over Svalbard, inklusive Bjørnøya, og norske lover og reglergjelder for området. Samtidig er det full anledning for borgere av allesignatarlandene til å bosette seg og å drive næringsvirksomhet, jakt og fiske iområdet. Svalbard er i tillegg definert som demilitarisert område.

Kilde: Store Norske Leksikon - www.snl.no