Spørreundersøkelse ordførere

Publisert Sist oppdatert

Slik har kommunene blitt involvert i prosessen

210 ordførere har svart

Vi har vært løpende informert om beslutninger og drøftinger: 108

Vi har hatt dialog med politimesteren: 140

Vi har fått gjennomslag for våre synspunkter: 54

Vi har levert høringssvar: 186

Vi har vært involvert gjennom politirådet: 79

Vi har vært involvert på annet vis: 92