Samarbeid

Publisert Sist oppdatert

I rapporten kom det frem at fra 1995 til 2004:

  • Hadde antallet lovovertredelser begått av psykisk syke økt med 61 prosent.
  • Hadde alvorlig kriminalitet begått av psykisk syke økt med 39 prosent (Alvorlig kriminalitet omfatter incest, voldtekt, alvorlig vold, brannstiftelse, forsøk på drap og drap)

I tilegg har Havarikommisjonen i Danmark, hvert år siden 2006, gått gjennom 10 saker hvor psykisk syke har begått alvorlig kriminalitet. Hvert år har de i en majoritet av sakene kommet frem til at den kriminelle handlingen muligens kunne ha vært unngått dersom myndighetene hadde handlet annerledes i tiden før hendelsen.