Politibistand

Publisert Sist oppdatert

Fakta

Norsk politi har bidratt i fredsbevarende operasjoner- og observatøroppdrag gjennom FN siden 1989. Over 1000 polititjenestemenn- og kvinner har tjenestegjort i et bredt spekter av oppdrag over store deler av verden. Norges bidrag er i sin helhet finansiert av Utenriksdepartementet over bistandsbudsjettet. Det overordnede arbeidsgiveransvaret ligger hos Justisdepartementet, mens den operasjonelle utførelsen er tillagt Politidirektoratet.