Poenggrenser samordna opptak

Publisert Sist oppdatert

Slik regnes poengene ut

Poenggrensene til Samordna opptak består av:

Karakterpoeng: Gjennomstnitt av karakterer fra videregående skole ganget med 10. Dersom du har et gjennomsnitt på 4,5, vil du få 45 karakterpoeng.

Realfagspoeng og språkpoeng: Valg av realfag eller språkfag på videregående skole kan gi ekstrapoeng.

Alderspoeng: Ekstrapoeng for eldre søkere. Varierer mellom 2 og 8 poeng.

Tilleggspoeng: Militærtjeneste, folkehøgskole og annen høyere utdanning gir tilleggspoeng. Maksimalt 2 tilleggspoeng.

Disse poengene legges til slutt sammen, og utgjør poenggrensa til søkeren.

Kilde: Samordna opptak.