Ny som leder i politiet

Publisert Sist oppdatert

«Ny som leder i politiet»

I masteravhandlingen "Ny som leder i politiet" tar forfatter Finn-Arild Bystrøm ved NTNU opp hvordan det er å være nyleder i politiet.

Studien er en kvalitativ studie, basert på intervjuer med ni politiledere fra ulike politidistrikter. De spurte gir inntrykk av at politiet mangler strategi for rekruttering og oppfølging av ledere, ikke legger vekt på formell lederkompetanse og at nye ledere ofte har uklare arbeidsoppgaver.

Avhandlingen foreslår følgende forbedringspunkter for politiet:

1. Forventninger til og rammer for nye ledere bør avklares i samtaler før stillinger tiltres.

2. Nye ledere bør inkluderes fra føreste dag i ledergruppene og få komme med forbedringer. De har fortrinn av å komme utenfra.

3. Ledere bør, som hovedregel, kunne gjennomføre sitt arbeid innenfor en normalarbeidstid.

4. Nye ledere bør forberede seg på at det kan oppleves som ensomt å være leder.

5. Politiet som organisasjon bør skaffe seg en større forståelse for hvilke interne holdninger som må endres og hvordan, slik at man forhindrer forskjellsbehandling og diskriminering.