Interpellasjon

Publisert Sist oppdatert

Interpellasjon

Interpellasjon, forespørsel som fremsettes i en debatterende og besluttende forsamling. Ordet brukes primært om forespørsler et parlamentsmedlem retter til et regjeringsmedlem.

I det norske storting er interpellasjon den mest alvorlige av de to spørreordninger som finnes (jfr. Stortingets forretningsorden § 50); den andre er spørsmål i spørretimen (dog kan det også stilles spørsmål «ved møtets slutt»). Interpellasjoner skal sendes skriftlig til presidenten, som vurderer om interpellasjonen kan tas opp til behandling. Finner presidenten at den kan det, gis interpellanten melding om det. Det regjeringsmedlem som interpellasjonen rettes til skal, hvis hun eller han går med på å besvare interpellasjonen, besvare den snarest mulig, og normalt innen en måned. Når interpellasjonen tas opp til behandling, får interpellanten ti minutter til å forklare interpellasjonen og statsråden ti minutter til å besvare den. Også statsministeren og eventuelle andre berørte statsråder kan ta ordet for å kommentere interpellasjonen. Deretter får interpellanten tre minutter til å kommentere svaret. Ytterligere ti representanter kan få ordet til saken i inntil tre minutter hver. Til slutt får interpellanten og statsråden ordet i tre minutter hver.

Kilde: Store Norske Leksikon