Granskning britisk politi

Publisert Sist oppdatert

Dette er Jesip

 • En forkortelse for Joint Emergency Services Interoperability Programme.
 • Ble opprettet av innenriksminister Theresa May i 2012.
 • Målet er å forbedre måten politi, helse og brann jobber sammen på ved store og komplekse hendelser.
 • Forbedringsprogrammet skal gjennomføres i hele landet og støttes av regjeringen.

Kilde: www.jesip.org.uk

Gransket gamle hendelser

Under arbeidet med Jesip ble blant annet en rekke terrorhendelser, større togulykker, naturkatastrofer og drapssaker. I rapporten fra denne granskningen, fikk blålysetatene massiv kritikk for blant annet:

 • Mangelfull opplæring
 • Dårlige arbeidsrutiner og organisatorisk planlegging
 • Ineffektiv kommunikasjon etatene imellom
 • Dårlig/manglende ledelse
 • Liten eller ingen vilje til å ta til seg lærdom

Slik jobber innsatslederne

Under Jesip, skal innsatslederne i de tre nødetatene jobbe etter en fempunktsplan.

 1. Etablering av felles KO nær åstedet så raskt som mulig.
 2. Kommunikasjonsplanen integreres: Det skal snakkes «plain English», interne forkortelser forbys under kommunikasjon.
 3. Koordinering og enighet om prioritering av arbeidsoppgaver og ressursbehov, samt avtaler om møteplan.
 4. Få felles risikoforståelse - informasjon skal deles mellom etatene.
 5. Få felles situasjonsforståelse. Planverk iverksettes. Definer hendelse og eksakt åsted, avdekk eventuelle faremomenter, skaff oversikt over antall skadde/drepte og egne ressurser, etc.