Fagartikkel JULI

Publisert Sist oppdatert

Om forfatterne

Maren Skjelbreidalen er høgskolelektor ved PHS og fagansvarlig for LOU1, ledelses- og organisasjonsutvikling 1. Skjelbreidalen er statsviter, sertifisert co-active coach og organisasjons- og relasjonsystemcoach.

Anne Rød er lærer i organisasjons- og relasjonsystemcoaching ved CRR Global i USA. Hun har jobbet med organisasjonsutvikling, nasjonalt og internasjonalt, i flere år. Rød har en bachelor i kommunikasjon, en master i markedsføring og strategi og flere coachingutdanninger. Hun arbeider for tiden med en bok om systeminspirert ledelse.

Systeminspirert ledelse

Systeminspirert ledelse handler om å flytte fokus fra én til én ledelse, til ledelse av grupper som et helhetlig system. Systeminspirert ledelse egner seg som tilnærming i endringsprosesser, strategiutvikling, konfliktløsning, team- og organisasjonsutvikling. Tilnærmingen har bl.a. vært benyttet i utviklingsarbeid ved PHS og i Nordre Buskerud PD. Systeminspirert ledelse bygger bl.a. på systemteori. Benevnelsen og tilnærmingen er utviklet av CRR Global.