Disse må kutte

Publisert Sist oppdatert

Disse må kutte

Disse politidistriktene får kutt i 2015-budsjettet som skal dekkes inn ved å sentralisere utlendingsforvaltningen.

 • Follo 792.000
 • Romerike 792.000
 • Gudbrandsdal 339.000
 • Vestoppland 498.000
 • Telemark 588.000
 • Agder 792.000
 • Haugaland og Sunnhordland 588.000
 • Hordaland 2.038.000
 • Sogn og Fjordane 498.000
 • Sunnmøre 498.000
 • Nordmøre og Romsdal 566.000
 • Nord-Trøndelag 566.000
 • Helgeland 339.000
 • Salten 339.000
 • Midtre Hålogaland 226.000
 • Troms 566.000
 • Østfinnmark 385.000

Totalt 10.110.000 kroner

Kilde: Politidirektoratet