Dimensjonering 110-sentraler

Publisert Sist oppdatert

Slik vil DSB dimensjonere nye 110-sentraler

PDBefolkningSamlet plasser i dagens sentralerPlasser i ny sentralArealbehov for 110-sentral
Finnmark75 6003345
Troms163 5003345
Nordland241 5004460
Trøndelag446 0007460
Møre og Romsdal264 0004460
Vest622 0008460
Sør-Vest466 0007460
Agder296 0004460
Sør-Øst690 0008460
Oslo829 0007460
Øst640 0008460
Innlandet384 0004460
Sum 6746