De ti grunnprinsippene

Publisert Sist oppdatert

Politiets 10 grunnprinsipper

  1. Politiet skal avspeile samfunnets idealer
  2. Politiet skal ha et sivilt preg
  3. Vi skal ha et enhetspoliti
  4. Politiet skal være desentralisert
  5. Politimannen skal være en generalist
  6. Politiet skal virke i samspill med publikum
  7. Politiet skal være integrert i lokalsamfunnet
  8. Politiet skal ha bred rekruttering
  9. Politiet skal prioritere mellom sine oppgaver og legge hovedvekten på forebyggende virksomhet
  10. Politiet skal være underlagt effektiv kontroll fra samfunnets side

Grunnprinsippene ble utarbeidet av politirolleutvalget, og presentert i en utredning (NOU) i 1981.