ANPR

Publisert Sist oppdatert

ANPR

  • Er en forkortelse for «Automatic Number Plate Recognition».
  • Består av et kamera og programvare som «oversetter» bokstaver og tall fra bilde til tekst.
  • Ble utviklet av britisk politi i 1976, først tatt i bruk i 1981.
  • Mobile ANPR-enheter ble først vanlig i politet på 1990-tallet.
  • UP kontaktet i 2005 POD for å få igangsette et pilotprosjekt med ANPR i Norge.
  • Pilotprosjektet ble startet i fem UP-distrikter i 2010.
  • Alle UP-distriktene fikk ANPR-enheter i 2012.
  • Fastmonterte ANPR-enheter i bilene, kom i 2013, samtidig med slutten på pilotprosjeket.

Kilde: UP og Wikipedia