Fra 2009 har du kunnet levere anmeldelser på politiets hjemmesider. FOTO: Liv Rønnaug B. Lilleåsen

Politiet er avhengig av printer for at digitale nettanmeldelser skal bli registrert

Den digitale løsningen skulle bli effektivt for politiet.

Publisert Sist oppdatert

Blir du frastjålet sykkel, mobiltelefon eller lommebok kan du enkelt levere digital nettanmeldelse på politiets hjemmesider. Det var tanken under lanseringen i 2009 for å gjøre det enklere for publikum og å effektivisere hele saksgangen innad i politiet.

Men Felles straffesaksinntak (FSI) i Oslo, som håndterer de digitale nettanmeldelsene er helt avhengig av printer for å få de inn i systemet.

– Først sjekker vi postmottaket for mail. Deretter skriver vi ut anmeldelsene og i enkelte tilfeller må vi bruke scanner, for så å sortere dem etter dato. Deretter kontakter vi vedkommende som har levert anmeldelsen for å kvalitetssikre opplysningene og at alt stemmer. Som oftest tar det langt tid før vi får tak i personen. Når vi får snakket med vedkommende legger vi saken manuelt inn i politiets straffesakssystem, BL. Først da blir den tilgjengelig for politiet og saken kan behandles videre.

Slik forteller konsulent i FSI, Astrid Aamodt.

Hun har på under tre dager mottatt over 200 nettanmeldelser, og i ferietider slik som nå, kan hele prosessen ta opptil 14 dager.

– Jeg må jo si at det er litt tungvint. Tanken var jo at det skulle gå raskere. Dessuten er det litt håpløst når publikum har en oppfatning om at de skal få raskt svar og få et saksnummer som de kan sende videre til forsikringsselskapet. Men samtidig sparer vi jo mye tid på at vi slipper å tyde håndskrift og at vedkommende nå automatisk får svarbrev om at politiet har mottatt anmeldelsen.

Tullete

– Jeg må nesten le litt av det, sier administrerende direktør i IKT Norge, Heidi A. Austlid.

Interesseorganisasjonen, som blant annet jobber for økt IT-anvendelse i Norge, sier at den lite effektive metoden er et velkjent problem. De har siden 2016 kartlagt over 500 bedrifter i offentlig og privat sektor.

– Dette er et veldig godt eksempel på det vi kaller overflate-digitalisering. Man glemmer hele prosessen bak. Det fører til at man ikke frigir ressurser, saksbehandlingen går ikke raskere - i verste fall kan den ta lengre tid, og dermed sparer ikke arbeidsplassen noen penger. Konsekvensen av å begynne i feil ende er at det tar lang tid før man har et bra produkt, og da har man igjen brukt unødvendig mye penger. Da er det liten vits og ganske tullete.

Hun mener løsningen til suksess er å tenke mer helhetlig.

– Mange går i den fella ved å legge hele ansvaret på IT-avdelingen. Men man må se på hele organisasjonen for å oppnå effekt. Først da sparer man ressurser og penger, og det blir enklere for brukeren og innad i virksomheten. Norske ledere skjønner at de må digitalisere, men man klarer ikke hente ut effektene.

Ny løsning på vei

For å følge etter svenske og danske kolleger varslet politiet i 2001 at det skulle bli mulig å levere digitale anmeldelser. Fire år senere lanserte politiet en nettside som skulle koste seks millioner kroner, men utgiftene til dataløsningen kom opp i over 20 millioner kroner, uten at publikum kunne anmelde saker, ifølge Aftenposten. Etter noe datatrøbbel ble løsningen klar i 2009.

Politireformen har som mål at de fleste anmeldelser og tjenester der publikum ikke er avhengig av personlig oppmøte, skal kunne gjøres digitalt.

Kristin Kvigne, avdelingsdirektør i politifagavdelingen i POD, vedgår at dagens løsning for digitale nettanmeldelser ikke er bra nok.

– Dette er ikke optimalt, men en ny teknisk løsning er på gang. På grunn av flere digitaliseringsprosjekter i politiet kan vi ikke si når dette vil være på plass. Målet er å heldigitalisere, som er mer effektivt for både publikum og innad i politiet, sier hun.

Administrerende direktør i IKT Norge, Heidi A. Austlid.
Avdelingsdirektør i politifagavdelingen i POD, Kristin Kvigne.
Powered by Labrador CMS