Statsbudsjettet 2021:

Dette vet vi om statsbudsjettet

Regjeringen har varslet en halv milliard til å gjøre koronastillingene faste, og midler til at politiet kan trene mer på Beredskapssenteret.

Publisert

Statsbudsjettet for 2021 legges fram klokken 10.00 i dag. Men i forkant av framleggelsen har regjeringen, også i år, lagt fram noen «budsjettlekkasjer» på forhånd.

19. september kom nyheten om at regjeringen vil gi politiet en halv milliard kroner til å gjøre de 400 koronastillingene permanente neste år.

De såkalte koronastillingene ble opprettet bare dager etter at Norge stengte ned våren 2020. 16. mars ba justisminister Monica Mæland Politidirektoratet (POD) om å ansette 300-400 polititjenestemenn midlertidig, for å styrke beredskapen på grunn av sykefravær og karantene i forbindelse med koronaviruset.

Stillingene skulle være midlertidige og ha en varighet på seks måneder, med mulighet for utvidelse til 12 måneder. I slutten av august besluttet Mæland at de 400 koronastillingene skulle forlenges ut året. Men i budsjettlekkasjen ble det som nevnt klart at disse 400 stillingene blir permanente.

26 millioner til IP-trening ved Beredskapssenteret

Fredag kom en ny budsjettlekkasje, om at regjeringen bevilger 26 millioner kroner i neste års budsjett, til at innsatspersonell i politidistriktene skal få øve mer ved politiets nasjonale beredskapssenter. Dette skal gi 500 innsatspersonell i politidistriktene trening de ikke har i dag.

Pengene skal gå direkte til politidistriktene.

- For å få best mulig beredskap i hele landet, foreslår regjeringen at politidistriktene skal få øve mer ved politiets nasjonale beredskapssenter, sa Peter Frølich, justispolitisk talsperson i Høyre.

- For 26 millioner kroner får 500 innsatspersonell i politidistriktene, hvert år, trening som de ikke har i dag. Det gir god effekt for beredskapen i hele Norge. Dette betyr at vi over en toårsperiode vil sørge for at samtlige innsatspersonell får operativ trening ved beredskaspsenteret på Taraldrud, sa han.

Fordeles av POD

Politidirektoratet og politi- og lensmannsetaten får tildelt sitt årlige driftsbudsjett på Statsbudsjettets post 440.1. Politidirektoratet fordeler deretter summen på seg selv, politidistriktene, særorganene og andre enheter/prosjekter.

Denne fordelingen skjer først på senvinteren.