Sian demonstrerte på Furuset senter i Oslo i august. De ble møtt av motdemonstranter som forsøkte overdøve markeringen, men det oppstod også sammenstøt hvor noen motdemonstranter blant annet kastet stenger fra politiets gjerder.

Demonstrasjonen på Furuset:

Politiets egne gjerder brukt mot mannskapene: Røsket løs jernstenger og kastet på politiet

Kristin Aga i Oslo politiforening forteller at mannskapet opplever det som sjokkerende at personer kunne røske ut spilene i politiets gjerder og bruke dem som våpen. - De reagerer på hvordan man overhode kunne bruke disse gjerdene, sier hun.

Publisert

I midten av august arrangerte Sian demonstrasjon på Furuset i Oslo. Demonstrasjonen gikk langt fra rolig for seg, og politiet valgte etter hvert å avslutte arrangementet på grunn av fare for liv og helse.

En tjenesteperson fra politiet ble slått i ansiktet med en stang. I tillegg ble forskjellige typer gjenstander, kastet mot politiet.

Nå kan Politiforum avsløre at noen av disse gjenstandene var spiler fra politiets egne sikkerhetsgjerder. Gjerdene, som Politiets Fellestjenester (PFT) står for innleie av, var av så dårlig kvalitet, at det bare var å røske ut spilene.

Det reagerer Kristin Aga på. Hun er leder for Oslo politiforening.

- Tilbakemeldingene fra mannskapet er at de reagerer, fordi dette er utstyr som skal benyttes i operativ tjeneste. Gjerdene er sikkerhetsutstyr opp mot publikum, de som skal ytre seg og mannskapet. Mannskapet opplever det som sjokkerende at gjerdene kan brukes som våpen og de reagerer på hvordan man overhode kunne bruke disse gjerdene, sier Aga.

LES OGSÅ: Demonstrasjonen i Bergen: - Det er krefter i debatten som ser seg tjent med å skape avstand mellom folk og politi

- Jernstenger revet vekk

Kort tid etter demonstrasjonen på Furuset, uttalte operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til NTB og Dagbladet, at det ble kastet forskjellige typer gjenstander mot politiet.

- Alt fra flasker og brostein, til jernstenger revet vekk fra gjerdene som skal sette en barriere for tilhørerne. I utgangspunktet ble det kastet mot Sian-markeringen, men politipersonell som måtte gå imellom, ble dermed også utsatt for fare, sier han til Politiforum.

Gulbrandsen forteller at demonstrasjonen startet med røsking i gjerdene og høye tilrop.

Da så man at det i stedet ble kastet på politibilene og slått løs med stenger fra gjerdene mot frontrutene på flere av kjøretøyene.

Operasjonsleder Tor Gulbrandsen

- Dette er for så vidt hva vi forventer under demonstrasjoner. Men i det øyeblikket det ble skade på materiell, og kasting av gjenstander mot Sian-markering, så går man over en terskel. Da er politiet nødt til å gå inn for å verne både materielle verdier og person med en høyere grad av tilstedeværelse og vurdere å gå høyere opp på maktstigen, sier han.

Gulbrandsen legger til at situasjonen eskalerte veldig fort.

- Fra å være høylytt roping til å bli voldsbruk mot politiet. Det fortsatte med kasting og det var skadeverk på bilene våre. Bilene ble benytte for å skape en enda sterkere hindring mellom motdemonstrantene som kastet ting, og Sian- markeringer. Men da så man at det i stedet ble kastet på politibilene og slått løs med stenger fra gjerdene mot frontrutene på flere av kjøretøyene. Det var ting som skjedde i løpet av ganske kort tid, fortsetter han.

Politiet måtte derfor ta i bruk tåregass mot noen av motdemonstrantene.

- Vi så mange eksempler på at enkelte personer forserte sperringene, både gjerdene og inn mellom politibilene. I tillegg forsøkte noen å falle Sian-markeringen i ryggen ved å ta seg inn på Furuset senter og angripe de bakfra. Dette var en ressurskrevende situasjon for politiet og krevde at personell måtte settes inn for å forhindre disse angrepene, fortsetter operasjonslederen.

Ville ikke høre på politiet

Selv om politiet ga flere av motdemonstrantene gjentatte pålegg om å trekke seg unna og fjerne seg, så hjalp det ikke.

- Tidvis kunne vi se at det hjalp all den tid politiet stod å så på de som ble bedt om å forlate stedet, men i det øyeblikket politimannen gikk videre så strømmet de tilbake. Så det var en vanskelig folkemengde å jobbe med. Dette var i all hovedsak personer som i utgangspunktet kom dit på grunn av saken, men etter hvert virket det som at motstand mot politiet ble intensjonen, og de gikk fra å være motdemonstranter som forholder seg til rammene for ytringsfrihet til å utføre straffbare handlinger, sier Gulbrandsen.

Operasjonslederen sier at politiets intensjon var å tilrettelegge for den lovlige markeringen som Sian hadde varslet om.

- Vi strakk oss veldig langt i forhold til å prøve å roe ned motparten slik at begge markeringen kunne gå, men til slutt ble det såpass ille at vi også der, i likhet med på Mortensrud, måtte evakuere Sian, fordi vi så at det var fare for liv og helse. Så i ytringsfrihetens navn så stod vi lenge i det, avslutter han.

Mannskapet har gitt Gulbrandsen tilbakemeldinger på at de nye gjerdene, som politiet nå bruker er dårligere enn de gamle, nettopp fordi spilene kan rives løs.

LES OGSÅ: Ingen voksne hjemme

Byttet til gamle gjerder

GAMLE GJERDER: Under lørdagens Sian-markering gikk Oslo politiet for gamle gjerder.

Lørdag holdt Sian nok en markering i Oslo. Denne gangen på Eidsvoll plass, rett utenfor Stortinget. Også denne gangen stilte Oslopolitiet opp med mannskaper både uniformert og sivilt. Kristin Aga, leder i Oslo politiforening, forteller at de da byttet ut de nye gjerdene med de gamle.

- Det man gjorde før demonstrasjonen i Oslo, var at man byttet ut gjerdene med de gamle som man har brukt før. Så har man meldt ifra til PFT om at det her ikke holder mål, og ledelsen i Oslo har tatt grep og sagt at de gjerdene kan man ikke bruke under demonstrasjonen, sier Aga.

Hun stiller spørsmålstegn ved hvor god økonomistyring det er fra PFTs side. Hun viser til at politidistriktene nå må ansatte politifolk, for å nå målet om to politifolk per tusen innbyggere. Det skjer selv om det ikke følger med ekstra penger til politidistriktene.

- Mannskapet så at gjerdene ble revet fra hverandre. De holder ikke den kvaliteten de skal, og da er de tatt bort nå, og blir ikke brukt. Mannskapet i Oslo er veldig glad for at ledelsen i Oslo er enig. Men vi kan ikke ha det sånn at utstyr kan byttes ut med nytt utstyr, som fungerer dårligere enn det vi allerede har. For det er ikke overraskende at det kan fly gjerder under en demonstrasjon, avslutter Aga.

Avviser dårlig økonomistyring

Det er PFT, som har ansvaret for å inngå avtaler for politiet. Avdelingsdirektør Erik Trehjørningen i PFTs eiendomsavdeling, sier at politiet har gjennom PFTs leverandøravtale tilgang til å leie ulike typer sperremateriell for ulike situasjoner.

- Det er beklagelig at gjerdene som ble valgt for demonstrasjonen på Furuset ikke var egnet for situasjonen.

PFT-direktør Erik Trehjørningen

- PFT har stilt krav om CE-merking, og leverandør har bekreftet at alle typene har slik EU-godkjenning for de formålene de er beregnet for. Den type gjerder som ble valgt til benyttelse ved demonstrasjonen på Furuset var ikke robuste nok slik situasjonen utviklet seg. Det førte til at situasjonen ble ekstra krevende for politiets mannskaper da demonstranter klarte å rive ned gjerdene og løsne spiler, sier han.

Trehjørningen legger til at ved demonstrasjonen foran Stortinget 29. august ble det derfor valgt en annen og mer robust type gjerde. Dette viser at det bør være tettere samhandling mellom operativ innsatsledelse og PFT i vurderingen av hva slags sperremateriell som bør benyttes i ulike situasjoner.

Han avviser kritikken fra Aga om at det er dårlig økonomistyring.

- Det er beklagelig at gjerdene som ble valgt for demonstrasjonen på Furuset ikke var egnet for situasjonen som utviklet seg der, slik at politiet måtte frem med mannskaper for å hindre at demonstrantene kunne komme inn på området der Sian hadde sin markering, avslutter han.

Gjerdene holdt

Politiforum var til stedet under demonstrasjonen foran Stortinget på lørdag (se bildekarusell under). Da arrangementet startet, svarte motdemonstrantene med å slå på trommer og grytelokk for å overdøve Sian-markeringen.

HIT, MEN IKKE LENGER: Gjerdene stod igjen etter at Sian-arrangementet ble avsluttet lørdag.

Ved flere anledninger forsøkte også noen av motdemonstrantene å velte gjerdene, som var satt opp for å holde uvedkommende unna Sian-markeringen. Men til ingen nytte. Gjerdene stod støtt. Samtidig kom politiet til med tåregass, som ble sprayet på de som ikke ga seg.

Politiforum ble også vitne til flere hendelser, som tyder på at politiet var tålmodige med flere motdemonstranter denne dagen. Som da en politihest fikk kastet drikke på seg, fordi politiet skulle krysse gata. Eller de som svarte politiet med en langfinger, da de ble bedt om å klatre ned fra sikringsgjerdene.

«Horunge» ble også en gruppe politimenn- og kvinner kalt, da en liten gruppe ungdommer passerte dem. Selv om en av politimennene forsøkte å snakke med ungdommene, ble ikke stemningen noe bedre. Også her satt bruk av langfingeren løst.

Da politiet valgte å trekke seg bak sikringsgjerdet, kom de etter og forsøkte å røske opp gjerdet. Men da var det også nok for politiet, som ba dem forlate området.

Powered by Labrador CMS