Går det slik artikkelforfatterne ønsker, vil kommende års avgangsstudenter fra Politihøgskolen, kunne få utdelt sine vitnemål i Lillestrøm. Her fra årets seremoni i Oslo rådhus.
Går det slik artikkelforfatterne ønsker, vil kommende års avgangsstudenter fra Politihøgskolen, kunne få utdelt sine vitnemål i Lillestrøm. Her fra årets seremoni i Oslo rådhus.

Tenk rasjonelt om Politihøgskolen

En ny Politihøgskole bør legges til Lillestrøm, mener to ordførere på Romerike.

Publisert

Tidligere statssekretær i Justisdepartementet Terje Moland Pedersen skriver på Politiforum.no om nye kompetansekrav for politietaten og plassering av en ny Politihøgskole (PHS). Pedersen kritiserer rektor ved PHS Nina Skarpnes og politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold, som argumenterer for at skolen fortsatt må ligge i Oslo. Leder for Politistudentene Martin Danielsen slutter seg til kritikken den 7. august.

Pedersen er skuffet over argumentasjonen til støtte for fortsatt PHS i Oslo. Vi på Nedre Romerike er også skuffet, og ikke minst forbauset.

For det er nemlig ikke helt enkelt å få øye på gode grunner til hvorfor PHS skal lokaliseres innenfor Oslos grenser. Gjør man en upartisk vurdering basert på krav som stilles til ny politiutdanning og fremtidig kompetansebehov i sektoren, bør konklusjonen bli annerledes.

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike har derfor pekt på Lillestrøm som en ideell lokalisering av en ny Politihøgskole og et kompetansesenter for Justissektoren.

Lystadutvalget peker i sin rapport på et kompetansesenter for politi- og lensmannsetaten. Ved å utvide perspektivet til også å inkludere endestasjonen for mange av politiets aktiviteter, nemlig fengsel og dermed fengselsskolen (KRUS), kan et kompetansesenter for hele justissektoren etableres. Sammen med Forsvarets forskningsinstitutt på Kjeller, de sivile forskningsmiljøene knyttet til OsloMet og Akershus universitetssykehus i Lørenskog vil et slikt kompetansesenter ha en svært god mulighet for å sikre et fremtidig kunnskapsbasert politi. Et samlet kompetansesenter for justissektoren vil også effektivisere drift og forvaltning av eiendomsmasse og støttefunksjoner slik som IKT, lønn, regnskap og annet virksomhetsstyring.

Ragnhild Bergheim.
Ragnhild Bergheim.
Ole-Jacob Flæten.
Ole-Jacob Flæten.

Terje Moland Pedersen skriver at en ny PHS bør ha en lokalisering som forhindrer kompetanseflukt. Her er Lillestrøm i særstilling i Norge. Det tar faktisk kortere tid til Lillestrøm fra Oslo sentrum enn det tar å reise til mange steder innenfor Oslos grenser, kun 10 minutter med tog fra Oslo S. Dagens polisiære og sivile akademiske kompetansemiljø i Oslo vil dermed har lett tilgang til skolen. Med Gardermoen 12 minutter unna og god hotellkapasitet er det også svært enkelt å legge til rette for annen nasjonal og internasjonal spesialkompetanse til politistudentene.

Som Martin Danielsen skriver må gode politifolk få anledning til å trene mye på politioperative oppgaver før de skal ut i felt. I umiddelbar nærhet av Lillestrøm finner man egnede fasiliteter som glattkjøringsbane, skytebaner, store haller hvor ulike senarioer kan simuleres og trenes på uten innsyn fra publikum.

Til forskjell fra andre kandidater som gjerne vil huse PHS, har Lillestrøm nødvendig infrastrukturen bygget ut, togstasjonen er ferdig - plassert i sentrum av en by, relevante kompetansemiljøer er på plass allerede og studentboligene likeså. Nedre Romerike og Lillestrøm er i rask utvikling og vokser fort. En ny politiutdanning lokalisert i Lillestrøm vil være en utdanning som tar fremtiden på alvor.

Powered by Labrador CMS