Politiet blir organisert vekk fra innbyggerne

Publisert

1. juni ble den nye organisasjonen i Sør-Øst politidistrikt i gang for fullt. Vi skulle liksom begynne å høste frukter av alle endringer som er foretatt! Det skal bli så flott for publikum, og vi skal være tett på.

Her ser dere bilde av lappen jeg er nødt til å henge opp på døra, på kontoret som har vært min arbeidsplass de siste åtte årene. «Nærpolitireformen» er solgt inn med lovnader om at publikum vil få en mye bedre polititjeneste. «Mitt» kontor i Krødsherad og nabokontoret i Sigdal ble lagt ned 1. juni, og vi er slått sammen med et annet nabokontor, Modum lensmannskontor.

Både Krødsherad og Sigdal har de siste årene hatt åpent to dager i uka fra 9-14. Tidligere var de to kontorene oppe hver dag, men kontorene ble fratatt både personal og arbeidsoppgaver, og med det vokste argumentet fram om at behovet for å ha oppe hver dag ikke var til stede.

Inntil for vel ett år siden var Modum lensmannskontor oppe hver dag. Først ble det stengt en

dag i uka. For cirka trekvart år siden ble det stengt ytterligere en dag til i uka, fordi det ikke var kapasitet til å holde oppe flere dager i uka.

Det sies at publikum skal se mer politi i form av patruljer. Det er bra om det blir en realitet, men politiet er ikke bare uniformerte biler som ruller forbi og gjennom steder, det er så mye mer.

Nå ser man at Modum lensmannskontor skal stenge enda en dag og dermed ende opp med å ha oppe kun to dager i uka. Her skal altså tre lensmannskontorer slås sammen til å bli ett. Etaten skal bli nær, robust og tett på, men innbyggerne i Krødsherad og Sigdal vil fortsatt kun ha mulighet til å møte opp på et lensmannskontor to dager i uka, og innbyggerne i Modum vil etter sammenslåingen få et enda dårligere tilbud enn de har per i dag.

Modum lensmannskontor skal betjene 19.645 innbyggere i tre kommuner, og kun ha kontoret oppe to dager i uka. Jeg tror ikke det er mange av disse innbyggerne som føler politiet blir nærere av dette. Politiet blir organisert vekk fra innbyggerne. Jeg frykter at om dette fortsetter som det har startet så vil Modum lensmannskontor også være historie om noen år. Jeg har sett hva som skjer med lensmannskontorer der oppgaver har blitt tatt vekk. De kontorene er dessverre fryktelig enkle å bare stryke med et pennestrøk.

Det sies at publikum skal se mer politi i form av patruljer. Det er bra om det blir en realitet, men politiet er ikke bare uniformerte biler som ruller forbi og gjennom steder, det er så mye mer. Eller rettere sagt, det var så mye mer og det blir borte bit for bit. Jeg mener at etaten allerede har tapt, og fortsatt kommer til å tape mye god publikumskontakt ved å fortsette i dette sporet.