«Politiet blir fjernere og fjernere. Man spiller nå russisk rullett med innbyggernes trygghet»

Publisert

I juni 2015 vedtok Stortinget den såkalte nærpolitireformen. Et flertall bestående Høyre, FrP, Venstre, KrF og Arbeiderpartiet bestemte at politiet skulle sentraliseres. Status per juli 2018 er et politi i krise, et politi som blir fjernere og fjernere fra folk. Det er dramatisk. Man spiller nå russisk rullett med innbyggernes trygghet.

Reformen gikk i grove trekk ut på å slå sammen politidistrikt, nedlegge og sentralisere over 120 av norske lensmannskontor. Det lokale, stedbundne og tillitsfulle politiet skulle vekk. Rapporter som nå tikker inn fra distriktene, er et politi som ikke er i stand til å gjøre jobben sin, som en konsekvens av reformen.

Denne uken kunne 11 av 12 tillitsvalgte i politidistriktene fortelle om det som mildt sagt kan karakteriseres som krisetilstander. 11 av 12 politidistrikt forteller om lav bemanning og at mange grove volds- og overgrepssaker ikke blir håndtert. NRK kan også melde om ansatte som sykemelder seg og ansatte som sier opp. Arbeidspresset er for stort.

I et av de største politidistriktene, Sør-Øst, kom det i mai inn totalt 7620 nødanrop til 113. Hele 1021 av de som ringte inn, fikk ikke svar. I Østfold i juni ble to gutter på 18 og 20 utsatt for grov vold, med deres 13 år gamle lillebror som vitne. Da de skulle levere anmeldelsen dagen etter, var beskjeden at de kunne få møte politiet mange dager etterpå, på en politistasjon langt unna.

I et innlegg på Politiforum.no 15.juni, oppsummerer hovedverneombud i Sør-Øst politidistrikt, Per Fronth, konsekvensene av reformen slik:

• Dårligere sikkerhet for befolkningen.
• Dårligere rettssikkerhet for ofre og kriminalitetsutøvere.
• Generelt dårligere service for befolkningen.
• Helseskadelig arbeidsmiljø for svært mange ansatte i etaten.
• Utslitt/utrangert utstyr som skal benyttes av de ansatte – for å hjelpe befolkningen»

For sannheten er at det ikke gitt omstillingsmidler i forbindelse med reformen. De ekstra stabsressursene som ble tilført, førte kun til flere mennesker på kontor, ikke på gata, men på data. Pass- og ID-prosjektet ga en smell på 549 millioner, penger som kunne gitt flere politifolk ute blant folk. Noe av det mest alvorlige er at fokuset på forebygging har gått ned. Politifolk mener at vi innen få år vil ha enorme problemer med organisert kriminalitet.

Nå må den politiske eliten i Høyre, FrP, Ap, Venstre og KrF begynne å lytte til hva folk med skoa på sier. Man kan starte med å erkjenne at dette ikke er en nærpolitireform, så må det iverksettes strakstiltak.

Det må bevilges en svær pakke med friske midler til distriktene, som skal øremerkes flere politifolk i gata, til etterforskning og til oppgradering av utstyr. Pengene kan vi for eksempel ta gjennom å nedlegge Politidirektoratet, som er blitt en pengeslukende, virkelighetsfjern og byråkratisk mastodont.

Dag for dag svekkes tilliten i det norske folk til at politiet er der når du trenger dem. Det er alvorlig. Nå må virkeligheten tas innover seg, før hele politiberedskapen kollapser.