Malmø? - Hvorfor ikke bruke Oslos egne erfaringer?

Frp-nestnederen viser til hva politiet gjør i Malmø. Hva om Frps justisministre, inklusiv Listhaug, hadde satset på innspillene og advarslene fra erfarne politifolk i Oslo.

Publisert

Fremskrittspartiet har hatt justisministeren i snart seks år. En av dem var Sylvi Listhaug. Hun ledet utvalget som fremmet forslag til Frps landsmøte om innvandrings- og integreringspolitikken.

Nå vil Frp fotfølge de hardbarkede «kriminelle» - og viser til hva politiet gjør i Malmø. Politiet skal være i hælene på skurkene for ikke å gi dem arbeidsro.

Men hvorfor hente erfaringer fra Malmø? Hva om Frps justisministre, inklusiv Listhaug, hadde satset på innspillene og advarslene fra erfarne politifolk i Oslo.

Det er grunn til å merke seg at den kraftige økningen i antall ungdomskriminelle tok av i 2016. 

Jobbet aktivt forebyggende

Man hadde gjenger og ungdomskriminalitet før dette også, men de ble bekjempet - og holdt i sjakk, ved at politiet hadde spesialgrupper som kontinuerlig jobbet mot gjeng- og ungdomskriminaliteten, samtidig som man jobbet aktivt forebyggende.

Men så fikk man «nærpolitireformen», da skulle alle politidistrikter organiseres på samme måte. Dermed ble disse spesialgruppene samlet i en stor felles avdeling, som skulle kunne rykke ut med store ressurser når det ble behov.

Man la altså om til et politi som skulle «komme etterpå», etter at kriminaliteten hadde funnet sted - ikke spesialgrupper som aktivt overvåket og fotfulgte gjengmiljøene, for i forkant å hindre forbrytelser.

Nå klager enkelte politifolk på at ungdommen har manglende respekt for politiet. Er det så merkelig?

Respekt

Det er det samme som skjer når en skoleklasse har vikar. Hadde man hatt faste politifolk i utsatte områder som fulgte opp kritiske grupper, så kunne politiet opparbeidet både respekt - og tillit.

Nå dukker politifolkene opp som «vikarer», personer man ikke har noe forhold til. For det er vel reell respekt politiet ønsker, ikke «respekt» basert på frykt, slik man har i en del andre land.   

Erfarne politifolk advarte mot denne utviklingen. Og på Stortinget stilte representanten Jan Bøhler, selv bosatt i Groruddalen, gjentatte ganger spørsmål til stadig nye  stafettløpende justisministre fra Fremskrittspartiet.

Nå prøver Listhaug å skule sin og andre Frp-justisministres udugelighet ved å vise til hva man nå gjør i Malmø, i stedet for å vise til hva man gjorde i Oslo før Frp skapte kaos i justissektoren. 

Dette innlegget ble først publisert i Klassekampen