En politimann i politiets Pride-parade treffer en person han er glad i.
En politimann i politiets Pride-parade treffer en person han er glad i.

Ja til kjærligheten!

Vernetjenesten i politiet ønsker alle en fin Pride-markering.

Publisert

Å elske er en menneskerett. Ja, så klart det er. Ferdig snakka. Vi lever jo i 2018, og her er det plass, respekt og kjærlighet til oss alle. Uansett kjønn, hudfarge og/eller seksuell legning.

Vær sammen med den du vil. Le sammen med den du vil. Gråt med den du vil. Elsk med den du vil. Ikke bry deg om hvem andre forelsker seg i, men vær heller glad for at mennesker finner hverandre.

Skal vi bry oss, så må vi heller bry oss om de av oss som er ikke har det så bra.

De som er ulykkelige. De som har mistet noen eller som er i ferd med å miste noen. De som er fysisk syke. De som er psykisk syke. De som sliter med rus. De som sliter fordi andre bruker rus. De som er ensomme og som står helt alene i livet. De som mest av alt bare ønsker seg en venn. De som er på flukt mellom land eller i eget land. De som utsettes for fysiske og psykiske overgrep.

Bjørn Druglimo, vara hovedverneombud i politi- og lensmannsetaten.
Bjørn Druglimo, vara hovedverneombud i politi- og lensmannsetaten.

De kan vi bry oss om. For de trenger oss.

Derfor:

Ja til å elske den du vil!
Ja til kjærlighet!
Ja til glede!
Ja til omsorg!
Ja til respekt!
Ja til toleranse!
Ja til mangfold!
Ja til forskjellighet!
Ja til å leve livet!

Happy Pride!