Sveniung Stensland, justispolitisk talsperson for Høyre.

DEBATTINNLEGG

«Det er ikke kontorer som holder folk trygge. Det er det politifolk som gjør.»

Nylig lanserte regjeringen en plan for å etablere ni nye politikontor som selv ikke politiet ønsker seg.

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Etter valget i 2021 lovet Støre-regjeringen å gjenopprette 20 nye politikontor rundt i landet. Nylig kunne Trygve Slagsvold Vedum, Emilie Enger Mehl og en litt småstiv byrådsleder i Oslo fortelle at det skal etableres ni kontorer i 2023 – blant annet på Mortensrud i Oslo.

Problemet er at det knapt finnes et eneste faglig råd som tilsier at dette vil være til nytte for innbyggerne eller skape mer trygghet.

Tvert imot, allerede knappe tre uker etter at Emilie Enger Mehl tok over ansvaret i Justis- og beredskapsdepartementet, kom Oslos daværende politimester og nå påtroppende PST-sjef, Beate Gangås, med en tydelig oppfordring til sin egen statsråd i Avisa Oslo:

«(…) at flere politibygg gir større trygghet, mener vi at ikke treffer så godt i Oslo. (…) Det vi trenger, er nok politifolk. Det er vår viktigste ressurs. Vi har allerede mange lokaler, men trenger dedikerte, flinke politifolk.»

Og hun er ikke alene. Nylig kunne også politimester i Trøndelag politidistrikt advare mot å etablere nye politikontor. Heller ikke fagforeningene er enige.

Lederen av Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold, har innstendig bedt regjeringen om å ikke opprette nye politikontorer.

For uansett hva Mehl og regjeringen måtte si, så er det altså ikke kontorer som holder folk trygge. Det er det politifolk som gjør.

For uansett hva Mehl og regjeringen måtte si, så er det altså ikke kontorer som holder folk trygge. Det er det politifolk som gjør.

Høyre i regjering sørget for en historisk opprustning av norsk politi, og resultatet er at vi er bedre rustet til å håndtere moderne kriminalitet og terror enn noen gang før. For første gang på mange år, pekte pilene i riktig retning da vi forlot regjeringskontorene. Vi nådde viktige mål, befolkningen følte seg tryggere og tilliten til politiet økte.

Ifølge politiets innbyggerundersøkelse for 2021 oppga hele 94 prosent av Norges befolkning, at de følte seg trygge. Det er gledelig!

Det Mehl må forstå, er at politikk har konsekvenser i langt større grad enn retorikk.

Det Mehl må forstå, er at politikk har konsekvenser i langt større grad enn retorikk.

Når regjeringen nå tvinger politiet til å bruke flere mangfoldige millioner på skrivebord og kopimaskiner til nye byråkratistasjoner rundt om i kongeriket, så går det utover noe annet.

Det er ikke uten grunn at politiets ledelse, fagforeninger og eksperter er så unisone i sin tilbakemelding til justisministeren: Tiltaket med nye kontorer er feilslått og misforstått. Det er ikke riktig løsning i møte med dagens kriminalitetsbilde.

Dette handler ikke om distriktspolitikk. Dette handler om folks trygghet. Og det er altså ikke kontorer som holder folk trygge. Det er det politifolk som gjør.

I stedet for å være monomant opptatt av å dra politiet motvillig tilbake til fortiden, bør hun bruke pengene og kreftene på å se fremover. Da trenger vi folk, ikke bygg.

Powered by Labrador CMS