Assisterende politidirektør Håkon Skulstad. Foto: Nyebilder.no

Ikke nedleggelse av UP i nord

Det omtalte prøveprosjektet hvor UP-mannskap er innlemmet i ordinær polititjeneste i Nord-Troms og Finnmark er ikke noe prøveprosjekt for å legge ned UP.

Publisert

Prøveprosjektet handler om å få til mer tilstedeværende polititjeneste, bedre beredskap og kortere responstid med tilgjengelige politiressurser. God trafikksikkerhet er en viktig del av det.

Prøveprosjektet kom i stand etter initiativ dels fra politimesteren i Finnmark, og ikke minst lederen av GDE Nord-Troms. Vi ønsker å prøve ut om en slik modell kan gi mer og bedre operativ tjeneste og bedre samla utnyttelse av politiressursene i et område med store avstander. GDE-lederen i Nord-Troms mener at det vil være mulig å gå fra tjeneste med hjemmevakt til døgnkontinuerlig tjeneste i sin region, samtidig som han leverer godt trafikksikkerhetsarbeid. 

I praksis vil mannskapene i tillegg til trafikktjeneste være tilgjengelig for operasjonssentralene og kunne brukes om det skulle være behov. Vi håper det kan gi mer tilstedeværende polititjeneste lokalt. Prøveprosjektet vil bli evaluert i ettertid.

Jeg ønsker å være tydelig på at dette heller ikke har noen sammenheng med særorgansutredningen hvor nedleggelse av UP ble foreslått. Som kjent er arbeid med denne utredningen utsatt. 

LES OGSÅ: Prøveprosjekt: Legger ned UP i Finnmark og Nord-Troms i et år

Powered by Labrador CMS