Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.

Sigve sier

Norsk politi trenger de mest kompetente og engasjerte

Redselen for å måtte gå arbeidsledig skal ikke hindre disse i å søke Politihøgskolen.

Publisert

Aller først vil jeg benytte anledningen til å takke for gode debatter, innlegg og interessante samtaler på årsmøtene i lokallagene våre. Det er utrolig flott å reise rundt og møte engasjerte og dyktige tillitsvalgte, noen drevne og noen nyvalgte, som står på for medlemmenes beste.

Ved å delta på årsmøtene til lokallagene får jeg innspill på hva som rører seg i medlemsmassen og blant de tillitsvalgte. Dere setter ord på hvor skoen trykker.

Vi i Politiets Fellesforbund forsøker å holde en rød tråd i arbeidet vårt, slik at vi i størst mulig grad kan få gjennomslag på vegne av medlemmene. 

Ikke satt seg

Politiet har de siste årene vært igjennom historiens største reform og dette arbeidet er ikke ferdigstilt.

Reformen har ikke satt seg, det er fortsatt ikke nok folk ute i de geografiske driftsenhetene til å løse samfunnsoppdraget, ikke nok folk til å være tett på befolkningen og etterforske, og det er fortsatt mange ansatte som synes den nye arbeidshverdagen er tøff.

Det er tøffe tider i politi- og lensmannsetaten, og selv om sittende politikere er opptatt av å få frem at vi aldri før har vært så mange ansatte eller aldri før har fått så mye penger, så er situasjonen likevel slik at det går mer penger ut enn det som kommer inn, og flere politidistrikt kan bli nødt til å nedbemanne i løpet av året for å få det til å gå rundt økonomisk.

Slik kan vi ikke ha det, og skal vi få frem det beste potensialet i en utrolig dyktig etat må vi ha stabilitet i toppen og jobbe sammen mot det samme målet; et best mulig politi. 

Lovnad om jobbgaranti

Noe annet som bekymrer meg er at søkertallene til Politihøgskolen synker for tredje året på rad. I år er det bare litt over 4000 personer som ønsker å bli politi, og vi må helt tilbake til 2013 for å finne like lave søkertall.

I tillegg er det også en nedgang i de som har Politihøgskolen som sitt førstevalg. Det er grunn til å tro at det er jobbmulighetene etter endte studier, at det blir stadig vanskeligere å komme ut i jobb, som er noe av årsaken til nedgangen.

Norsk politi trenger de aller mest kompetente, motiverte og engasjerte politifolkene som finnes der ute, og redselen for å måtte gå arbeidsledig skal ikke hindre disse i å søke Politihøgskolen.

Befolkningen er lovet et nærpoliti, men tilbakemeldingene, både fra våre medlemmer i etaten og grundig forskning på feltet, viser at nærpolitireformen har gjort politiet fjernere fra folk.

Forskerne peker blant annet på mangelen på antall ansatte i etaten som en av årsakene til at nærpolitireformen er i ferd med å bli en politisk ønsketenkning. For det er rett og slett ikke nok folk til å løse alle de oppgavene politiet er satt til å gjøre.

Det er behov for de som fullfører Politihøgskolen, og det er på tide at politikerne innfrir lovnaden om jobbgaranti.

Samfunnet trenger hver eneste en!

Powered by Labrador CMS