BYTTE ARBEIDSSTED: Operasjonssentralen i Drammen legges ned og flyttes til Tønsberg, og vi er mange som skal bytte arbeidssted.
BYTTE ARBEIDSSTED: Operasjonssentralen i Drammen legges ned og flyttes til Tønsberg, og vi er mange som skal bytte arbeidssted.

Det fremmer ikke akkurat motivasjonen til ansatte som vurderer å søke når man samtidig mister rettighetene

Nytilsatte avsnittsledere ved operasjonssentralen i Tønsberg stiller seg kritisk til omstillingsavtalen.

Publisert

Operasjonssentralen i Drammen legges ned og flyttes til Tønsberg, og vi er mange som skal bytte arbeidssted.

I og med at tjenestestedet endres innenfor daglig reiseavstand, har vi forstått det som vi er omfattet av omstillingsavtalen. Det innebærer blant annet muligheter for å få dekket reiseutgifter og merreisetid.

Politidirektoratet (POD) ved seksjonssjef Hans Bakke har til VG i intervju angående reformen i vårt distrikt blant annet sagt: «Vi betaler reisekostnadene, for å si det sånn».

Tidligere i prosessen ble det opplyst at man skulle forsøke å finne gode løsninger der hvor det måtte oppstå problemstillinger. Vi trodde at omstillingsavtalen ville ivareta alle oss som får vårt arbeidssted lagt ned og flyttet.

Da vi søkte stillingene som avsnittsleder/operasjonsleder, gjorde vi det på grunn av at vi ønsket å ta ansvar og bidra i det viktige og krevende arbeidet på den nye operasjonssentralen i Tønsberg.

Vi nådde opp i konkurransen med mange andre gode søkere og ble ansatt i stillingene. Overraskelsen var stor da vi noen dager senere fikk opplyst at siden vi hadde søkt på stillingene og blitt ansatt, mistet vi samtidig alle rettigheter etter omstillingsavtalen.

I utlysningsteksten på stillingene og i den videre søkeprosessen var det ingen som gjorde oss oppmerksom på dette. Vi tok det for gitt at vi fortsatt var omfattet av omstillingsavtalen. Personalseksjonen ble kontaktet i håp om å finne gode løsninger. Vi fikk til svar at omstillingsavtalen ikke gjelder ved ordinære tilsettinger.

Ut fra svaret føler vi at det er lagt for mye vekt på begrensningene, og det er vist liten vilje til å se på mulighetene. Det fremmer ikke akkurat motivasjonen til ansatte som vurderer å søke på stillinger når man samtidig mister rettighetene etter omstillingsavtalen. Det kan dreie seg om betydelige reiseutgifter og merreisetid som den enkelte går glipp av.

Vi undrer oss også hvordan Politiets Fellesforbund kan ha gått med på en slik avtale?

Vi opplever at personalseksjonen har forsømt sitt ansvar når de ikke opplyser at man automatisk mister alle rettigheter etter omstillingsavtalen når man søker på stillinger. Vi oppfordrer alle som søker på stillinger i Sør-Øst politidistrikt om selv å sjekke om dette medfører at man taper rettigheter etter omstillingsavtalen.

Politireformen medfører mye nytt og mange uklarheter. I en slik prosess er det svært viktig at arbeidsgiver utøver en god personalomsorg og det burde vært en selvfølge for arbeidsgiver at slik vesentlig informasjon ble gitt. Som ansatt har vi ansvar for å holde oss oppdatert, men denne problemstillingen har ikke blitt gjort kjent for oss tidligere.

Det er gitt utrykk at man ønsker en bred og god rekruttering til stillinger i politidistriktet.

I praksis er det ikke slik og man kan tape mye i henhold til omstillingsavtalen når det gjelder dekning av reiseutgifter og merreisetid. Blir man motivert til å søke en stilling når man samtidig mister alle rettighetene?

Den nye operasjonssentralen bør bestå av personell som rekrutteres fra hele politidistriktet. Arbeidsgiver bør jobbe aktivt for å finne gode løsninger som gjør det attraktivt å jobbe der. Man bør se på mulighetene og ikke bare begrensningene i problemstillinger som dukker opp.

Arbeidsgivers beslutning om å si nei til omstillingsavtale utfordrer den nye operasjonssentralen i Tønsberg på to områder:

  • Rekruttering av nye mannskaper som skal inn for å fylle opp «grunnstillinger» ved operasjonssentralen. Vil vi klare dette, og vil vi få søkere utenfor Vestfold når disse ikke får rett til omstillingsavtale?
  • Vi vet at 3-4 av de innplasserte operasjonslederne aldri vil begynne i den nye sentralen på grunn av pensjon. Hvis man velger å utlyse disse stillingene, vil det trolig kun være søkere fra Vestfold og operasjonslederkollegiet vil da ikke ha den ønskede representasjonen fra hele politidistriktet.

I omstillingsavtalen for politi- og lensmannsetaten står det at «det er en overordnet målsetting for omstillingsarbeidet i politi- og lensmannsetaten å finne gode løsninger som bygger på saklighet og enighet». I avtalen kan man også lese at avtalen har som formål å sikre at alle ansatte blir godt ivaretatt i alle omstillingsprosesser og under hele prosessen.

Vi opplever at det ikke har vært tilfelle.

Powered by Labrador CMS