Politiet og Pride trenger hverandre

Dette innlegget handler om Pride. Det burde saklig sett være unødvendig.

Publisert

Men i de siste ukene har jeg blitt påminnet hvordan homofile blir behandlet i Øst-Europa. Blant annet i Polen, der nasjonalister har utpekt homofile som sin hovedfiende. For kort tid siden ble to kvinner slått og mishandlet av en ungdomsgjeng på en buss i London. Fordi de er lesbiske. Men det står ikke så mye bedre til enkelte steder i vårt eget land.

I VG mandag 3. juni kunne vi lese at et par på Sandnes opplevde at boligen deres ble tagget ned og var gjenstand for hærverk og tyveri. Fordi de er lesbiske. Blant annet var brudebildet deres revet i biter. Tidligere hadde de vært utsatt for trusler, etter at de hadde flagget med et regnbueflagg.

Nina Skarpenes, rektor ved Politihøgskolen.
Nina Skarpenes, rektor ved Politihøgskolen.

Dette er skremmende og nedslående.

Og det viser med all tydelighet at vi har behov for Pride. Vi har behov for en uke der mangfold står i fokus. Der det er fest og moro. Der det er demonstrasjoner og opplysningsaktiviteter. Der vi som er politiledere viser at vi er opptatt av at i vårt land – i vårt demokrati – skal alle være inkludert og regnet med.

Viktig symbol

Politiets deltakelse i Oslo Prideer også et viktig symbol på større åpenhet og inkludering innad i politiet. Det er å håpe at vår deltakelse, i paraden og på stand i Spikersuppa, gir publikum et bilde av politiet som en mangfoldig etat.

Politiet skal skape trygghet og tillit i hele befolkningen. Det er helt nødvendig for at vi skal kunne ivareta vårt samfunnsoppdrag.

Ja, politiet skal forebygge og gripe inn mot trakassering. Også derfor må vi vise at vi er en etat som verdsetter LHBTI-personer, og at vi rekrutterer uavhengig av seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Politiets øverste ledelse beklaget for kort tid siden den urett som politiet i tidligere tider har medvirket til overfor homofile. Det gjelder både trakassering og unnfallenhet, noe som har skapt frykt og fortvilelse.

Politiet skal bekjempe de krefter i samfunnet som setter menneskerettigheter og demokratiske spilleregler til side. På dette kriminalitetsområdet fremtrer mørke sider av mangel på respekt og likeverd.

Bekjempelse av hatkriminalitet

Det har vært viktig for Politihøgskolen å bidra til at politiet får mer kunnskap i sitt arbeid for å forebygge denne formen for kriminalitet.  Derfor har vi utviklet et videreutdanningstilbud i forebygging og bekjempelse av hatkriminalitet. Første kull har nettopp fullført studiet.

Grunnleggende i alle våre utdanninger, både bachelor og videreutdanninger, er respekten for alle mennesker, og de rettigheter og plikter som følger av at vi er en del av et levende og mangfoldig samfunn.

For meg som rektor er det viktig å signalisere at Politihøgskolen skal være et trygt og åpent studie- og arbeidsmiljø, der studenter og ansatte skal føle seg inkludert og verdsatt.

Det har ikke alltid vært slik. For en del år siden jobbet jeg tett sammen med en studenttillitsvalgt gjennom flere måneder. Vi hadde et par vanskelige saker vi måtte håndtere i felleskap, og vi pratet mye sammen. Først langt ut i vårsemesteret – fortalte han meg at samboeren hans var en mann. «Nå kjenner jeg deg så godt, at jeg synes det er trygt å fortelle deg det», husker jeg han sa.

Jeg spurte om han hadde fortalt dette til klassen og venner på skolen. Svaret var nedslående. Han var redd for en slik informasjon ville være negativt for en videre karriere i politiet. I dag har denne tidligere studenten en lederstilling i politiet. Han har den samme samboeren, de har fått barn, og han er ikke lenger bekymret for å vise verden hvem han er.

Trygge og regnet med

I dag er også flere ansatte, både i politiet og på høgskolen, åpne om sin legning. Studenter jeg snakker med, sier at mange medstudenter er åpent homofile fra dag 1. Jeg håper at vi klarer å sende tydelige signaler – både i ord og handling - om at vi ønsker å være en høgskole og en arbeidsplass der studenter og ansatte kan føle seg trygge og regnet med.

Deltakelse i Oslo Pride er et slikt signal. Jeg ser frem til å stå på stand i år igjen, og til møter med spennende mennesker. Både eldre og yngre. Både de som har negative erfaringer i møte med politiet, og de som nå har lyst til å søke Politihøgskolen.

Jeg ønsker deg fine sommerdager og Happy Pride!

Powered by Labrador CMS