Nina Skarpenes, rektor ved Politihøgskolen

Å advare mot politi­utdanning er et bomskudd

– Bidrar til å snakke ned politiyrket som yrkesvalg.

Publisert

Politihøgskolen synes det er beklagelig at Politiets Fellesforbund i NRK Dagsrevyen torsdag 3. mai advarer mot å søke politiutdanning, fordi det etter fagforeningens mening er dystre utsikter til både karriere og jobb for dem som velger politiyrket.

Politiets Fellesforbunds utspill bidrar til å snakke ned politiyrket som yrkesvalg. Det er ingen tjent med, verken innbyggerne eller etaten, og heller ikke Politiets Fellesforbund.

Politihøgskolen har selvsagt registrert en profesjonskamp rundt ulike type stillinger i politietaten, også fordi det nå åpnes opp for flere med annen bakgrunn enn politifaglig utdanning. Men dette må løses gjennom forhandlinger mellom fagforeninger, distriktene og Politidirektoratet. Løsningen er ikke å advare mot å søke politiutdanning. Vi risikerer å miste noen av de beste søkerne våre – disse er uten tvil også potensielle ledere på mange nivåer i fremtidens politi.

Det er rikelige muligheter for videre karriere for dem som søker politiutdanning og velger politiyrket. Dette gjelder selv om det er uenigheter om kvalifikasjoner til noen typer stillinger i etaten.

Bachelor i politiutdanning kvalifiserer for en rekke videreutdanninger på mange fagområder, og masterstudier, ved Politihøgskolen. Dette inkluderer lederutdanninger på flere nivåer. Da kombineres grunnutdanningen som politi med ytterligere kompetanse. Antallet som tar videreutdanning er i sterk vekst.   

Det er dessuten ikke riktig at nyutdannet politi har dårlige jobbutsikter, slik lederen av PF-studentene hevdet i innslaget på Dagsrevyen. Politiutdanning er et yrkesvalg som gir gode muligheter for jobb, ut fra en rimelig vurdering. De siste tallene fra etaten viser dette:

8 av 10 som gikk ut med vitnemål sommeren 2017 er ni måneder senere i jobb. For tidligere kull er 94 – 97 prosent i jobb. 7 av 10 som gikk ut i 2016 er nå i fast stilling, tallene for 2015 er 9 av 10. Ingen som tar høyere utdanning i Norge kan regne med å gå rett ut i fast jobb, uansett yrkesretning.

Reformen og omstillingene i norsk politi skaper store muligheter, og selvsagt en del utfordringer. Politiets Fellesforbund er en viktig pådriver for å styrke og utvikle norsk politi, men å advare mot å søke politiutdanning er en skivebom, med fare for svært negative konsekvenser.

Politihøgskolen har hatt høye søkertall med godt kvalifiserte søkere over mange år. Færre og trolig dårligere kvalifiserte søkere løser ingen av de spørsmålene fagforeningen her ønsker å sette på dagsorden. Mange og gode søkere til politiutdanning vil gi mange gode søkere til stillinger i etaten.      

Politihøgskolen vil gjerne invitere Sigve Bolstad og Politiets Fellesforbund til en prat om akkurat dette. Og vi håper at advarselen mot å søke politiutdanning erstattes av et fortsatt engasjement for flest mulig og best mulig kvalifiserte søkere til et av samfunnets viktigste yrker også i fremtiden.

Powered by Labrador CMS