Tilsvar til SO-leder Eirik Jensen

Debatten om bevæpning i Norsk Politi er i gang, og jeg leser på Politiforum.no at leder for Spesielle operasjoner (SO) i Oslo politidistrikt, Eirik Jensen, uttaler seg sterkt i mot ordensavdelingens ønske rundt dette temaet.

Publisert Sist oppdatert

Jeg vil understreke at det er meget positivt at kollegaer deltar i debatten som både har vært glemt og etterspurt av våre medlemmer i lang tid.

Det som er trist, ja rett og slett trist, er at Eirik Jensen uttaler seg uten å ha noe form for kommunikasjon med mannskapene på Ordensavdelingen på Norges største politistasjon. Hva 100 politikonstabler på ordensavdelingen opplever har han nok ikke innblikk i eller forståelse for. Eirik Jensen har heller ikke vært i kontakt med verken meg eller tillitsvalgtapparatet på Grønland Politistasjon før han kritiserer undersøkelsen som jeg igangsatte.

Eirik Jensen påpeker at mannskapene er unge og uerfarne og videre at «få av dem har vært i spesielt tunge situasjoner».

På min divisjon er gjennomsnittsalderen 8,95 år med operativ erfaring fra gata. Vi har tjenestemenn med erfaring fra Delta, UEH, diverse FN-tjenester, våpeninstruktører, taktikkinstruktører, og politiskole fra USA på divisjonen jeg jobber på. Så vidt det er meg bekjent rekrutterer SO tjenestemenn/kvinner fra blant annet ordensavsnittet, forebyggende og etterretning.

Jeg stiller spørsmål til hvor mye erfaring fra «tunge situasjoner» mannskapene til SO-lederen tilegner seg med tanke på akutte skarpe hendelser fra gata? Er det ikke stort sett planlagte aksjoner som inngår i deres hverdag? Dette kan ikke sammenlignes med hverdagen vår!

Jeg vil understreke at jeg vet for lite om deres hverdag og det vil ikke falle meg naturlig å kommentere eller kritisere deres ønsker eller behov.

Dette viser nok en gang at våre ledere i politiet ikke er interessert i å høre på mannskapene som opplever de skarpe og akutte hendelsene og må handle umiddelbart uten å ha tid til å hente skjold, våpen eller annet verneutstyr. Jeg er godt orientert om hvor mange farlige og ubehagelige situasjoner mannskapene fra ordensavdelingen på Grønland har vært utsatt for de siste årene. Dessverre har ikke disse tilbakemeldingene nådd lederen for SO.

Jeg vil anbefale deg, Eirik Jensen, dersom du ønsker det, å komme ned til oss slik at du kan få et bedre innblikk i hverdagen vår. Det å hive seg på en debatt uten å ha forståelse for hva mannskapene blir utsatt for og opplever i den daglige tjenesten er bare trist men ikke uventet.