Politiet har hatt våpen på hofte i vanlig tjeneste i over ett år. Nå er det slutt.
Politiet har hatt våpen på hofte i vanlig tjeneste i over ett år. Nå er det slutt.

«Stikk fingeren i jorda. Norge er en del av Europa.»

Politiet bør fortsatt være bevæpnet, skriver hovedverneombudet i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Det er med stor frustrasjon jeg har fulgt Politidirektoratets håndtering av den midlertidige bevæpningen. Som representant for rundt 2700 medarbeidere, mottar jeg også mye frustrasjon fra de ansatte i Oslo Politidistrikt. Frustrasjonen har naturlig nok toppet seg i disse dager.

I spørsmålet om midlertidig bevæpning av norsk politi, er det spesielt å se hvordan de sentrale aktørene skyver ansvaret frem og tilbake. Politidirektoratet (POD) sier at deres faglige vurderinger baserer seg i hovedsak på opplysninger og vurderinger fra Politiets Sikkerhetstjeneste (PST). PST opplyser at avviklingen av den midlertidige bevæpningen må POD selv stå inne for og minner om at Norge er en del av Europa.

Gisle Pedersen, hovedverneombud i Oslo.
Gisle Pedersen, hovedverneombud i Oslo.

Europol publiserte nylig at IS har styrket sin posisjon til gjennomføring av terror i Europa; de har vilje, kapasitet og evne til å slå til mot hvem som helst, hvor som helst og når som helst. Statsråd Anundsen uttaler at regjeringen og departementet ikke vil legge seg opp i PODs faglige vurderinger og følger deres anbefalinger.

Generelt kan det virke som om norske politikere nå mener at Norge er mye tryggere. De uttrykker glede over avvæpningen av norsk politi, dog med noen få unntak.

Terroren i Paris drepte 130 og skadet 368 mennesker. Angrepene gikk under radaren til Europas sikkerhetsmyndigheter. Europol beskriver at Europa nå står overfor den største terrorfaren på over 10 år. Det bør være et stort tankekors for norske politikere og ikke minst for vårt eget fagdirektorat.

Det oppleves som uprofesjonelt å måtte kle av og på seg et våpen gjennom året ut i fra PSTs gjeldende trusselvurdering. Blant egne stilles det store spørsmålstegn ved PODs faglige vurderinger. Det forventes at POD i større grad står på egne bein og heller tar en avgjørelse under tvil enn å tvile seg frem til en avgjørelse. I vår nye normalsituasjon forventes det også at POD på ny vurderer sin holdning om at norsk politi skal være ubevæpnet.

Jeg har en klar oppfordring til Politidirektoratet: Stikk fingeren i jorda. Norge er en del av Europa. Politiet bør fortsatt være bevæpnet.