Seriøst, Politiforum?

Politiforum kommer i november utgaven med en rekke påstander vedrørende mange politidistrikt illustrert rundt et Norgeskart. Vi i Telemark tar avstand fra beskrivelsen, og vi spør oss; Hvor kommer denne informasjonen fra?

Publisert Sist oppdatert

Det refereres til lokallagslederne. Vår lokale PF – leder kjenner seg ikke igjen i formuleringene som er brukt i saken. Det må kunne kreves av Politiforum, dersom de skal kalle seg et seriøst fagblad, at de sjekker sine kilder og gir anledning til umiddelbart tilsvar dersom slike alvorlige påstander skal trykkes.

Så til saken; Det er altsåikkesånn at Telemark ”prioriterer investeringer foran mannskap.” Den oppmerksomme leser har sikkert allerede sett at to sider lenger ut i novemberutgaven slås utsagnet grundig i hjel idet Telemark politidistrikt er et av landets beste distrikter på politidekning - 1, 49 pr. tusen innbygger. Det er allikevel ikke en dekning vi er fornøyd med, når vi vet at målet er 2,0 pr tusen. Telemark har bruk for flere politifolk, oppgavene står i kø og vi ser fram til en gradvis økning i antall i tråd med bemanningsrapporten ”Politiet mot 2020.”

Da må det være våre kjøp av biler og verneutstyr som kritiseres. Min oppfatning er at politifolk ute i den spisse enden skal ha det best mulige verneutstyret, og den best mulige arbeidsplassen. Det er en mening PF lokalt fullt ut deler med meg. Derfor har det vært avgjørende for oss i Telemark å ta grep om økonomien slik at vi kan balansere godt mellom antall ansatte og investeringer i helt nødvendig utstyr. Det hører med til historien at vi i Telemark har en svært god kontroll over bygningsmassen vår, og bruker under 9 prosent av tildelt budsjett på husleie, noe vi hele tida jobber med å få ytterligere ned. Medarbeiderne er vår viktigste ressurs, og selvsagt prioriterer vi å ha flest mulig i arbeid, innenfor tildelt budsjett.

Så til påstanden; ”Flere ledere er sykemeldt på grunn av arbeidspresset.” Hvor har dere dette fra? Ja – selvsagt er det slik i Telemark som i andre politidistrikt at fra tid til annen blir folk syke. Det er som regel sammensatte grunner til sykemeldinger, og jeg har ikke tenkt å utlevere verken mine ledere eller andre medarbeidere i Politiforum. Jeg kan imidlertid ikke la påstanden stå uimotsagt. Det eringendekning for en slik påstand, og jeg er forundra over at det går an for et seriøst magasin å slenge rundt seg med slike unøyaktigheter. Sykefraværet i Telemark politidistrikt har i de siste årene ligget under 4, 5 prosent. Det er vi fornøyd med, men vi jobber allikevel for å få det ytterligere ned. Vi satser tungt på HMS-arbeid, og har en ambisjon om at Telemark politidistrikt skal bli det beste politidistriktet å jobbe i.

Så til den siste påstanden; ” Liten bemanning gir svekket etterforskningskapasitet og gir ikke rom for forebyggende arbeid og samspill med befolkningen”. Ærlig talt?! Driver vi med noe annet enn samspill med befolkningen? Jeg håper virkelig det er siste gang jeg får lese slike kategoriske påstander fullstendig uten dekning i virkeligheten i Politiforum.