Det er neppe smart å bøtelegge, stigmatisere og påføre noe på et rulleblad som hindrer muligheter senere i livet, skriver forfatteren. Bildet er et illustrasjonsfoto.
Det er neppe smart å bøtelegge, stigmatisere og påføre noe på et rulleblad som hindrer muligheter senere i livet, skriver forfatteren. Bildet er et illustrasjonsfoto.

Rusdebatten: Ingenting tilsier at vi må straffe for å hjelpe

Bård Dybdal, politioverbetjent ved voldsavsnittet i Oslo, har nylig bedt om at flere politifolk skal ytre seg i debatten om narkotikapolitikk, og det ønsker jeg å gjøre.

Publisert Sist oppdatert

Som politibetjent ønsker jeg ikke å ytre meg under fullt navn, slik ytringsklimaet rundt narkotikapolitikk er i politiet per i dag. Forhåpentligvis vil dette forandre seg i fremtiden, men med Politidirektoratet sin uttalelse om at «Politiet bør være oppmerksomme på debatter og opptreden som er egnet til å skape sosial aksept for narkotikakriminalitet, for eksempel legalisering av cannabis», holder jeg ikke pusten.

Tydeligvis bør mine kollegaer være «oppmerksomme» på meg.

Motstandere av avkriminalisering og legalisering av rusmidler mener at det er viktig at bruk og besittelse av narkotika er straffbart slik at man kan forebygge rusbruk blant unge. Det er ingenting som tilsier at man må straffe eller true med straff for å kunne hjelpe.

Hvis politiet påtreffer en 15 år gammel jente drita full på fest, så kan politiet gripe inn med nødvendige tiltak, til tross for at alkohol er lovlig. Hvis man får vite at ungdomselever sniffer bensin, så har man fortsatt muligheten til å gripe inn, til tross for at bensin er en lovlig vare.

Samme logikk kan faktisk overføres til unge cannabisbrukere. Selv om bruk av cannabis ikke lenger vil være straffbart ved en legalisering eller avkriminalisering, treffer man på en 16 år gammel gutt som røyker cannabis er det smart og på sin plass å gjennomføre en bekymringssamtale med gutten og foreldrene, og henvise til rett hjelpeinstans hvis det er behov.

Kanskje er det dype bakenforliggende grunner til atferden, kanskje er han bare eksprimentell. Det er helt klare hjemler til dette i dag. Men det er neppe smart å bøtelegge, stigmatisere og påføre noe på et rulleblad som hindrer muligheter senere i livet. Er det noe som hindrer utvikling og fremgang samt kan gi grobunn for rusmisbruk er det jo nettopp det å begrense mulighetene man har til å utdanne seg og få seg jobb.

Etter min mening må man klare å skille mellom bruk av forskjellige rusmidler, uavhengig av deres lovstatus. Noen kan ha et svært problematisk forhold til alkohol mens noen kan røyke cannabis helt uten problemer i ny og ne. Sturla Haugdsgjerd sa det fint på Debatten på NRK: «Den beste måten å forebygge narkotikaproblem på i samfunnet er å skape et godt samfunn og forebygge sedelighetsforbrytelser og vold mot barn».

Bent Høie mener i Dagbladet 5. oktober 2016 at vi bør avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika, og få fokuset over på helsehjelp istedenfor straff, med inspirasjon hentet fra modellen Portugal innførte i 2001.

Hadia Tajik har skrevet at arbeiderpartiet vil ha rusmiddelreform. Det er ingen tvil om at det vil bli endringer i fremtiden, og vi politifolk må bli med i debatten.

Politiforum er kjent med forfatterens identitet.