Positiv debatt om politiutdanningen

Studentrådsleder Simen Bakke ved Politihøgskolen (PHS) i Oslo og Kongsvinger skrev i et innlegg i Politiforum at utdanningen er for lite praktisk rettet. Dette har blitt fanget opp av mange medier.

Publisert Sist oppdatert

Samfunnsutviklingen og oppgaveløsningen som kreves av politiet forutsetter både solid teoretisk og praktisk bakgrunn. Som rektor for PHS Håkon Skulstad har uttalt: «Det tar tre minutter å lære seg å sette på håndjern, men minst tre år å vurdere om du skal gjøre det.» Vi er opptatt av å styrke utdanningen samlet sett. Enda bedre integrering av praksis og teori – som er gjensidig avhengig av hverandre – er den veien vi skal gå. Det er all grunn til å rose engasjementet fra studentrådslederen, og vi er glad for at politiutdanningen omfattes av stor interesse.

Det er svært positivt at studentene har meninger og forslag om utdanningen. Vi har gode arenaer for dialog med studentene, disse bruker vi også i slike saker. Bachelorutdanningen skal revideres, det er naturlig å se på dette i den sammenhengen. Men vi må se ønsket fra studentene inn mot helheten, og hvilke muligheter vi har for gjennomføring av praktisk opplæring på våre utdanningssteder.

Og så er det viktig å ta med seg at hele andre år – som utgjør en tredjedel av utdanningen, er praksis i etaten. Det er også solide deler med opplæring og praktisk trening i de to øvrige årene. Vi har ikke holdepunkter for å si at operativ trening er dårligere nå enn før. Vi har en treårig utdanning, det er kombinasjonen teori og praksis som gjør politiutdanningen i Norge til en attraktiv og god utdanning. Dette står fast, men vi ser hele tiden på muligheten for å forbedre alle sider ved utdanningen.