- Politiet har beredskap døgnet rundt

- Neste år vil det vil det være mannskaper til å ha tilgjengelige UEH-mannskaper i distriktene til enhver tid, skriver Kaare Songstad i Politidirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

"Kun fire politidistrikter har beredskap døgnet rundt" skriver Politiforum på sine nettsider. Det stemmer ikke.

Politiet har en døgnkontinuerlig beredskap i samtlige distrikter. Kjernen i denne beredskapen er politifolk som utfører operativ tjeneste, og som årlig avlegger en godkjenningsprøve med skytevåpen.

Saken i Politiforum dreier seg om at Politidirektoratet har bedt samtlige politidistrikter om å benytte Utrykningsenhetene (UEH) som en døgnkontinuerlig ressurs. Det betyr at det i praksis skal være en UEH-patrulje på jobb til enhver tid i samtlige politidistrikter. Dette vil styrke politiets beredskapsevne i forbindelse med skarpe oppdrag og større hendelser, da UEH er bedre utdannet og trent for å løse skarpe oppdrag.

For å nå målet om en døgnkontinuerlig UEH-patrulje i alle distrikter må vi ha nok mannskaper. Disse har vi ikke i dag, men vi er i gang med å utdanne nye mannskaper. Da vi startet utdanningen hadde vi ca 800. I løpet av neste år er målet 1200. Først da har vi tilstrekkelig med mannskaper for å gjøre det mulig å ha en UEH-patrulje disponert i distriktene til enhver tid.

Det er underlig at Politiforum på lederplass velger å kalle dette tiltaket for ”mangel på kultur for beredskapstenkning”. Direktoratet er oppatt av en god beredskap i politidistriktene. Nettopp derfor ønsker vi å ha polititjenestemenn på jobb og ikke bundet opp i ulike hjemmevaktsordninger, som fagforeningen ønsker. En slik ordning vil redusere den aktive tjenestetiden og bidra til en ytterligere økonomisk kostnad.