PF og politilederne går på gummisåler

– Vi er midt inne i «fjernpolitireformen», skriver en innsatsleder fra Nord-Trøndelag.

Publisert Sist oppdatert

Nå ved PFs landsmøte, er tida virkelig inne for å etterspørre PF's høylytte, sterke og klare protester mot det som er i ferd med å skje med politiet i Norge og med oss som lojale medarbeidere.

Vi har over tid registrert og smertelig erfart at vi ute i politidistriktene blir «fratatt og fratatt». Vi blir færre og færre ansatte operative ved «fronten». Helt nødvendig utstyr/arbeidsverktøy som f.eks kjøretøy må kjøres for langt og blir utslitt, noe vi stadig leser om landet over. Svaret er naturligvis mange på penger/ressurser.

De ulike politidistriktene sultefores mer og mer. Politikerne svarer ved kritikk at pengene faktisk er bevilget til norsk politi, men fasiten er at midlene i større og større grad blir brukt opp av POD. En ny undersøkelse av lønnsnivå viser også at POD ligger langt over lønnsutvikling til polititjenestemenn- og kvinner.

Vi er midt inne i «fjernpolitireformen», med alt det denne medfører. For meg som engasjert operativ politimann med over 30 år på dag/natt i turnus med vakt- og patruljetjeneste, er det både håpløst og trist å ane konturene av det som sannsynlig kommer. Flere og flere lokallag går også sterkt ut og omtaler hele reformen som det den egentlig er; en skinnprosess der det meste er bestemt på forhånd. Argumentasjonen POD bruker for f.eks. plassering av en del hovedseter, beskrives som om den ligner på komiske Ali.

For å "krone verket", er vi nå midt oppe i forhandlinger om ny ATB. Det uforståelige faktum er at POD også ønsker disse midlene trukket inn for bruk i reformarbeidet! Er det virkelig mulig!? Hvordan skal vi da få endene til og møtes ressursmessig med å må forholde oss til Arbeidsmiljøloven?

Hvor er PF?

Vi registrerte at da leiar Arne J. forsvant ut av ledelsen i PF, mistet PF den nødvendige «brodden». Vi vet at PF etter Arne innførte en ny mediestrategi, men det nytter ikke å tie i hjel galskapen!

For meg og jeg vet mange andre ute i Politi-Norge, føles det som om PF-ledelsen og en del politiledere går på gummisåler. Hvorfor?

Vi kan alle reflektere over dette – og samtidig fornøye oss ved å gå inn på youtube å lytte til Einar Roses «Nå gårn på gummisåler».

Wesensteen hadde også en artighet om «Norsk supperåd» som det går an å låne øre og øyne til på samme kanal.

For å krone verket, kan vi fornøyes av politimannen i Arve Oppsals skikkelse – «Det holder det sa Gundersen».

Politifolk er flinke til å fokusere positivt – noe som er viktig så ikke gråten tar oss!