Ødeleggende politiutdanning

Dagens politiutdanning er på vei til å ødelegge politiet. Studentene sier selv at denne er latterlig dårlig sett opp mot kravene som stilles til politiet.

Publisert Sist oppdatert

Fagene er i liten grad rettet mot praktisk politiarbeid og gjør at vi står igjen med et defensivt «jattepoliti» som opplever handlingslammelse når det brenner på d…

Årsaken er at det akademiske miljøet på Politihøgskolen har tatt fullstendig overhånd. Disse «raddisene» som etter min mening har null peiling på det grunnleggende i politiyrket. De pålegger studentene å bruke håndjern minst mulig. Det finnes jo noe godt i alle mennesker og alle må behandles deretter. Naivitet i system.

Etter tre år kommer studenten ut og vet ikke at det er en «krig» der ute. At folk skyter på hverandre og at man må bruke håndjern en gang i blant. At man må tenke taktisk og ikke anta at det finnes bare gode mennesker, men også en del onde mennesker som hører hjemme bak lås og slå.

Vår situasjon på tjenestestedene blir å «avlære» unge konstabler for å få fokus mot det å «fange tyven». Å være mistenksom, årvåken, kreativ, pågående og handlekraftig er ofte ukjente begreper. Den unge konstabelen kan mye om hvorfor tyven ble en tyv. Sikkert interessant for noen men ikke spesielt for en som skal holde ro og orden.

Etter 22. juli-rapporten trengs det endring. Politiet må opp å stå på alle områder. Da er politiutdanningen spesielt viktig. Sosionomer i operativ tjeneste? Nei takk!