Hvorfor ikke halvladd våpen?

Som vanlig politibetjent og gammel infanterist ble jeg mildt sagt forundret over riksvarslingen angående ny bevæpningsmodell.

Publisert Sist oppdatert

Dersom ammunisjon skal bæres separat fra våpen, så må dette nødvendigvis innebære at våpenet bæres med tom magasinbrønn.

Når det ikke står magasin i våpenet, så utgjør magasinbrønnen en stor åpning hvor skitt og fremmedlegemer som for eksempel snø eller grus kan finne veien inn, og føre til at våpenet ikke fungerer eller at magasin ikke lar seg sette inn. Magasinbrønnen er attpåtil slik vinklet når våpenet bæres i hylster at de fremmedlegemer som måtte komme inn naturlig ledes lengre inn i mekanismen.

H&K P30 er i utgangspunktet et meget driftssikkert våpen med stor motstandsdyktighet mot sand og snø, men dette gjelder kun når magasinbrønnen er lukket av et isatt magasin og når utkasteråpningen er lukket ved at sleiden er i fremre stilling.

Jeg har selv opplevd at sidemann på skytebanen fikk fullstendig låsing av sleiden på sin P30L, etter tørrtrening på diverse skytestillinger uten å ha magasin i våpenet. Ved forsøk på å lade våpen etterpå sto sleiden helt fast og lot seg ikke rikke. Det viste seg da at en liten stein, omtrent to-tre millimeter stor, hadde funnet veien inn gjennom magasinbrønnen og kilt seg fast i slagfjæra.

Når slagfjæra ikke kunne komprimeres på grunn av denne steinen kunne heller ikke hanen spennes, og dette igjen gjorde at sleiden ikke kunne bevege seg. Når dette kan skje på skytebanen, så kan det også skje i en skarp situasjon- og jo lengre tid våpenet bæres uten magasin, jo større sannsynlighet for at fremmedlegemer kan gi forkiling/feilfunksjon.

Jeg tør minne om at Forsvaret i sin tid la «snøfresertesten» til grunn for valg av tjenestevåpen: En avdeling lader og skyter mens en snøfreser kjøres frem og tilbake slik at den spruter snø over mannskapene. Erfaring fra denne testen er at alle åpninger i våpenet vil kunne gi funksjonsproblem, ved at snø og isklumper kommer inn i mekanismen. Jeg tillater meg å tvile på at en P30 ville bestått snøfresertesten, dersom den ble båret med åpen magasinbrønn under snøsprut og en deretter skulle sette i magasin.

Nå har vi jo ikke for vane å utføre polititjeneste under snøbrøyting, men tjenesten er høyst variert og vi må tidvis både forsere snøfonner og rulle rundt i søle mens vi bakser med motvillige arrestanter. Jeg har selv under den vanlige tjenesten opplevd at hele våpenet kom under gjørmete vann under kryssing av en bekk, samt at våpenet ved flere anledninger har fått grus og/eller søle på pistolgrepet. Hadde jeg ikke da hatt magasin i våpenet, så ville jeg med stor sannsynlighet fått søle, grus og andre fremmedlegemer inn magasinbrønnen. Hadde jeg da fått bruk for våpenet, så ville det med stor sannsynlighet ikke ha fungert.

Har POD veid risiko for feilfunksjon som følge av fremmedlegemer/forurensing inn gjennom magasinbrønn opp mot risiko for vådeskudd ved bæring av ladd eller halvladd våpen? Hvis ikke, hvorfor og når vil dette eventuelt bli gjort?

Det er videre nevnt «eventuell nødvendig opplæring», noe jeg forventer at blir beskrevet fra POD eller justisdepartementet i instruks form med tanke på hvilke omstendigheter som nå kan hjemle lading av våpen.

I henhold til gjeldende våpeninstruks er det meget strenge krav til når en politimann kan bruke våpen, og hvis jeg husker pensum fra PHS riktig så er det å trekke våpen i en situasjon også regnet som «bruk av våpen» i og med at dette fungerer som en trussel om å skyte.

Innfortolket kan jeg altså ikke trekke tjenestevåpen med mindre jeg har hjemmel til å skyte. For å kunne sette i magasin og ta ladegrep må jeg nå nødvendigvis trekke først.

Mener POD at jeg skal vente til situasjonen er så prekær at skudd kan måtte løsnes umiddelbart, før jeg får sette i magasin og ta ladegrep? Dette vil i så fall drastisk redusere min mulighet til å avgi skudd i tide i en akutt situasjon. Hvis ikke dette var hensikten med ny bevæpningsmodell, så forventer jeg som sagt en klar instruks med presisering av hvilke forhold som gir grunnlag for å trekke våpen og lade dette.

FORSLAG:
Dersom en absolutt skal endre på noe som egentlig fungerer, så gå heller for halvladd våpen (altså magasin i våpenet men tomt kammer). En har da ikke risiko for fremmedlegemer i magasinbrønn, og det går vesentlig raskere å ta ladegrep under trekk enn å også skulle sette i magasin. Samtidig er risiko for vådeskudd vesentlig redusert.

For å presisere: Jeg vil personlig helst ha skarpladd våpen, fordi dette er den eneste bevæpningsmodellen som gir meg mulighet til å trekke og avfyre skudd med èn hånd. I en skarp situasjon vet man aldri om begge hender er uskadde og ledige til å betjene våpen, derfor mener jeg at skarpladd våpen er det eneste som gir tilstrekkelig høy beredskap.

Halvladd fremstår for meg som det nest beste, og åpner videre for mulighet til synlig og hørbart ladegrep som virkemiddel.

I samme slengen må/bør en samtidig oppdatere våpeninstruksen, og tillate bruk av ladegrep som et ytterligere trinn på maktstigen. I militær sammenheng er det å ta ladegrep ofte ansett som en siste advarsel før skudd, og det finnes nok av eksempler fra internasjonal tjeneste på at ladegrepet var det som fikk en situasjon til å løse seg uten at skudd ble nødvendig. Slik instruks og opplæring i politiet er i dag, så mangler vi dette virkemiddelet som altså kan være et lempeligere middel enn å faktisk skyte.