Er Spesialenheten objektiv?

Tirsdag 11. februar hadde NRK Dagsrevyen som hovedoppslag at Spesialenheten for politisaker mener at for få politifolk dømmes for vold.

Publisert Sist oppdatert

Jeg må ærlig innrømme at jeg måtte se dette innslaget flere ganger. Jeg kunne virkelig ikke tro det jeg hørte. Mente virkelig sjefen for Spesialenheten for politisaker, Jan Egil Presthus, at for få politifolk ble dømt for vold? Etter å ha sett dette flere ganger samt ha hørt intervjuet med ham i debattprogrammet etterpå satt jeg igjen med den samme følelsen. Kunne dette være riktig? Skal ikke Spesialenheten for politisaker etterforske objektivt?

Så begynte jeg å tenke litt på hvordan det hadde blitt tatt i mot hvis noen andre uttalte seg om andre grupper på samme måte. Hva om sjefen for Økokrim gikk ut og sa at det var for få domfellelser i de korrupsjonssakene de brakte inn for retten? Kan det hende at det hadde dukket opp en forsvarsadvokat som hadde fortalt om hvordan det er retten som dømmer i Norge?

Hva om Riksadvokaten hadde gått ut og sagt at det er alt for få som blir dømt for voldtekt når de først har blitt anmeldt for det? Det er jo åpenbart at det er menn som blir anmeldt for voldtekt som blir frikjent. Hvorfor skjer så det? Det kan det jo være mange grunner til, men mest sannsynlig var ikke bevisene gode nok. Er det så et nederlag for påtalemyndigheten? Faktisk ikke. Det er bare noe man forholder seg til, fordi det er retten som dømmer.

For Spesialenheten for politisaker må det fremstå som et nederlag når politifolk ikke blir dømt i sakene de bringer inn for domstolene. Hvordan kan man ellers tolke uttalelsene om at for få dømmes?

Fremfor å være et nøytralt etterforskningsorgan har Spesialenheten med dette blitt et organ man kan mistenke at har en egen agenda. En agenda for å forsøke å innskrenke politiets handlingsrom. En slik Spesialenhet er ikke Norge tjent med å ha.