Er PHS i utakt med resten av politi-Norge?

I 2012 skrev jeg et innlegg og et motsvar i Politiforum vedrørende Politihøgskolen (PHS) sin utdanning, som jeg mener er mangelfull og som svikter studentene i vesentlig grad.

Publisert Sist oppdatert

Jeg skal ikke gjengi innholdet her i detalj, men jeg er i det minste glad for at jeg var med å starte en viktig debatt. Det som er trist er jo at dette ikke har ført noe sted hen! Dette til tross for 22. juli-kommisjonen, som i stor grad etterlyser et mer handlingskraftig og operativt politi.

I Politiforum nummer fem er det hele tre leserinnlegg som forsvarer PHS sitt pensum vedrørende sosiologi, men det er til en viss grad en vilje til endring. Med det menes at det skal skje en praktisk tilnærming til sosiologi. Kriminologi er ikke nevnt med et ord, men det er et fag som var satt i høysetet da jeg gikk på PHS, hvis man ser på antall vekttall, likestilt med sosiologi.

Sosiologi og kriminologi var 12 ganger viktigere enn kriminalteknikk i min tid på PHS i forhold til vekttall, og mye, mye viktigere enn ordenstjeneste og andre politioperative fag. Narkotikakunnskap var verdsatt med 0 vekttall, mens forvaltningsrett var desto viktigere!

Jeg har snakket med veldig mange foreldre som er på randen av sammenbrudd fordi barna deres ruser seg på narkotika. De forventer kloke og fornuftige råd av politiet og tar som en selvfølge at vi har stor kompetanse på området. Dette har ikke PHS tatt innover seg! Mange av studentene har svært liten kunnskap om dette høyaktuelle samfunnsproblemet etter endt utdannelse, bortsett fra det de har erfart praksisåret, og det er veldig varierende og tilfeldig.

I Politiforum nummer fem skriver kriminolog og student Marie Lanto Bjerkestrand at sosiologi har en viktig rolle for å styrke politiets handlingskompetanse! Ja, ikke vet jeg. Jeg forstår at det er viktig å lese mellom linjene for å forstå pensum. Bjerkestrand mener det er viktig å intervjue kriminelle for å få vite hvor de gjemmer narkotikaen, og om de har tenkt å skyte på politiet eller ikke. Det er vel det man kan betegne som en akademisk tilnærming.

Jeg har fått en rekke positive tilbakemeldinger på mine forrige innlegg, og det har vært mange innlegg i Politiforum som har støttet mitt syn, deriblant en samlet Studentforening. Jeg har til gode å møte studenter eller kollegaer som har noe positivt å si om sosiologi eller kriminologi. De hungrer etter praktisk kunnskap og trening som gjør de i best stand til å møte arbeidshverdagen. Og jeg har snakket med mange. Hvorfor tar ikke PHS dette til seg?

Jeg mener at sosiologi og kriminologi har sin plass i pensum, men det er totalt feil at det verdsettes nesten høyere enn operativ polititjeneste, kriminalteknikk, skyteferdigheter, kunnskap om straffeprosessen, politiloven og narkotikaproblematikken.

Jeg har jobbet i operativ tjeneste i 13 år, og jeg har til gode å nyttiggjøre pensumet i de akademiske fagene ute i gata. Men jeg er kanskje en enkel politimann? Som etter beste evne prøver å beslaglegge narkotika, hjelpe publikum og fange kjeltringer. Det er kanskje ikke det vi skal gjøre?

Når du står på et husbråk med gråtende kone og barn, med en full familiefar som har gått ut av sitt gode skinn, er det operativ trening og evnene til å kommunisere og holde roen som gjelder. Men det viktigste av alt er å kunne snakke med barn, ungdom, psykisk syke, fulle folk, narkomane og alle andre, og være handlingskraftig når det gjelder. Dette kan man i svært liten grad lese seg til. Det handler om egne evner, menneskelig kunnskap og livserfaring.

Jeg har blitt kastet øks etter, blitt truet med sprøyte, skallet, sparket, truet med skytevåpen, vært på tragiske ulykker, selvmord og uforståelige familievoldforhold. Alt i alt mye av det en politimann kommer ut for i løpet av karrieren. Antall saker med vold mot offentlig tjenestemann har økt dramatisk de siste årene. Hva gjør PHS for å forberede studentene på det?

Angående skytetrening mener jeg PHS svikter studentene totalt. Man kan faktisk stå ovenfor en bevæpnet person i en kaotisk situasjon første arbeidsdag som politi. Da er det skremmende at skytetreningen er så dårlig at mange sliter med å klare kravet. Godkjenningen foregår som kjent i rolige omgivelser uten påvirkning og stress.

Men, kjære PHS! Det kan jo være at jeg, hovedvekten av studentene og en hel haug med operative polititjenestemenn tar feil! Ikke vet jeg!