Politimann på patrulje.
Politimann på patrulje.

Det er ditt politi! Pass på!

Som navlebeskuende tillitsvalgt i politiet, er det fort gjort å tenke at den pågående politireformen er noe «alle» interesserer seg for. Når man løfter blikket, skjønner man fort at så ikke er tilfelle.

Publisert Sist oppdatert

Den vanlige publikummer har sjelden behov for politiet, og derfor er den generelle interessen for en reform av denne etaten av liten interesse for de fleste.

Det er egentlig synd, for det er grunnlaget for publikums (les din) fremtidige sikkerhet og trygghet som i det nærmeste året skal reformeres.

Et eksempel er at nåværende justisminister har blitt rådet til å redusere antallet operatører på de fremtidige operasjonssentralene til tre. Alle som har arbeidet på en operasjonssentral vet at tre operatører har mer enn nok å gjøre i dagens distrikt. Tre operatører på fremtidens operasjonssentraler, betyr ganske enkelt at det vil ta mye lenger tid å få kontakt med politiet.

Er det noe du ikke ønsker når du ringer til politiet, så er det lang ventetid!

Alle kan komme i situasjoner hvor de har behov for assistanse fra nødetatene, det er derfor vi har disse etatene. Begrepet «en evighet» oppleves gjerne sterkest når noe du inderlig trenger, ikke kommer.

Har du vært i situasjonen, vet du hvor uendelig godt det er å høre sirenene, se blålysene og vite at kompetente og innsatsvillige mannskaper er på vei. Helsepersonell, brannmenn, og politi. Drillet til å takle de situasjonene hvor andre instanser er maktesløse. Plukket ut og utdannet til å takle alle situasjoner som kan true din helse, din velferd og din trygghet, uansett hvem du er.

Det er det det er snakk om. Våre politikere - uansett hvilken side av politikken de tilhører - er i bunn og grunn styrt av økonomi. Helse velferd og trygghet kan ikke måles etter økonomiske parameter.

Du og dine er syretesten på den pågående politireformen. Som publikummer vil du helt klart erfare det når vi ikke strekker til. Som politiansatt vil du hver eneste dag se og oppleve hvorvidt denne reformen går i en retning av et politi du med stolthet kan si du er en del av, eller en etat som reformeres til grunne.

I den offentlige debatten, ser det ut som om det er to muligheter: Suksess eller fiasko. Politiet er nå underveis mot veiskillet som kan føre til disse resultatene. På denne veien er det særdeles viktig at de ansvarlige myndighetene tar de riktige grepene. Feil grep dytter oss i stor fart mot fiasko. Riktige grep garanterer suksess.

Et feilgrep er for eksempel at det tas midler fra distriktene for å øke budsjettet til Politidirektoratet. Disse midlene skulle direktoratet fått annetsteds fra, slik at distriktene ikke selv måtte finansiere den reformen de er en del av.

Et uomtvistelig faktum, er at det i dag går hundrevis av fullt utdannede politifolk rundt i vårt land,uten at de får arbeide som det de har utdannet seg til!

Årsaken er ganske enkelt at distriktene ikke har økonomi til å ansette dem. Den lokale politimester vil gjerne ansette flere politifolk. Du som publikummer burde juble hvis ditt distrikt kunne ansette flere politifolk. Vi som arbeider i etaten hadde blitt strålende fornøyde med flere nyutdannede kolleger. De er der ute, men vi kan ikke engasjere dem. Det er det ikke penger til!

Paradoksalt nok, er det statlige midler til å lønne disse fagpersonene via NAV! Det er ikke statlige midler til å lønne dem som det de har utdannet seg til, i den statlige etaten de skulle arbeide i.

Et godt utstyrt og velfungerende politi koster mye å drifte. Å ha tilgjengelige ressurser hele døgnet er fryktelig dyrt, men det er kostnaden for sikkerheten i vårt moderne samfunn. Den dagen du opplever at det smeller, vil du ønske at kompetent personell med topp utstyr kommer til din unnsetning. Og du vil at de kommer raskt.

I dagens debatt, vises det kontinuerlig til de store beløpene som er tildelt politiet, samtidig som man hoderystende forundrer seg over at det ikke er nok. Svaret er like enkelt som det er ubehagelig: Nei, det er ikke nok. Dette forklares utmerket enkelt i en artikkel i Politiforum: «Derfor har politidistriktene dårlig råd».

Det må en vesentlig økning til i politibudsjettet, og det haster!

Gis det tilstrekkelige midler til politiet, vil alle nyutdannede politifolk kunne ansettes i etaten og gjøre en god og samfunnsnyttig arbeidsoppgave. Gammelt og utrangert utstyr (som fremdeles brukes) vil kunne byttes ut. Beredskapen for å ivareta din og dines sikkerhet vil kunne holdes på et forsvarlig nivå.

Et farlig og beklagelig faktum: For noen dager siden var det i en middels stor norsk by en uniformert politimann på jobb. En!

Det er i dette konkursboet vil skal starte en reform. Det er fra disse ruinene vi skal ta flere politifolk ut fra aktiv tjeneste og inn i forskjellige prosjekter. Det er fra denne kollapsede økonomien det skal fjernes flere midler. Det er fra dette katastrofeområdet færre politifolk skal yte mer for å ivareta din sikkerhet.

Jeg aner et veiskilt i det fjerne, tror sannelig veinavnet begynner på «F»…