Den store bjørnetjenesten

Silje R. Fekjær har et interessant innlegg i Politiforum nummer ni, 2013. Hun drøfter årsaker til hvorfor jentene forsvinner fra operativ tjeneste i politiet. Hun kommer inn på flere årsaker som helt sikkert medfører riktighet.

Publisert Sist oppdatert

I tillegg til disse mener jeg at dagens opptakskrav ekskluderer mange sårt tiltrengte kvinner i operativ tjeneste. De får et inntrykk av at de går inn i et yrke som er interessant og gøy, styrke og størrelse er underordnet. Alle oppdrag løses med kommunikasjon. Det at man ikke klarer å løfte mer enn 30 kilo fire ganger, er helt greit.

Resultatet av denne politikken som føres på PHS, ødelegger for jentene i operativ tjeneste. Det er ikke rart at disse forsvinner fra gata når de skjønner at utenfor PHS sine vegger foregår det en kamp mot til dels tøffe kriminelle. Det er ikke «gøy» å få juling. Det er ikke «gøy» å ikke klare å trekke sin skadde kollega i sikkerhet fordi man bare løfter 30 kilo. Det å ikke klare å løfte det tunge skjoldet ved entring av leilighet, eller ikke få oppdrag fra operasjonssentralen ved to jenter på patruljen, eller at jenter helst ikke vil kjøre med jenter, og så videre.

Skyteinstruktørene melder om så små tjenestemenn/kvinner at pekefinger ikke når frem til pistolavtrekkeren. Hjelmen vipper fram og hindrer utsyn, MP-en ser ut som en kanon i hendene på de småvokste tjenestemennene som ligger og spreller som små skilpadder i sine tungvester.

Det er veldig synd at kravene til fysikk og høyde har blitt slik at vi utdanner kvinner som ikke finner seg til rette på gata. Jeg vet at det har vært diskutert å fjerne de fysiske kravene helt. Vi trenger flere jenter i operativ tjeneste, men dessverre gjør de misforståtte, lave fysiske kravene at de vil bli færre.

Vi skal ikke glemme at politiet er det eneste lovlige maktorganet i fredstid. Politiet kan gi pålegg og med makt sørge for at pålegget etterkommes. Dette kan bli utfordrende hvis mannen nekter å etterkomme et pålegg om å fjerne seg, mens tjenestemannen er 150 centimeter høy, veier 50 kilo og løfter maks 30 kilo i benken.

Hadde man stilt krav til høyde, styrke og for eksempel avtjent førstegangstjeneste, hadde vi fått ut robuste kvinner og menn som hadde taklet den noen ganger tøffe tjenesten ute på gata.