Befolkningens sikkerhet rammes

Regjeringen satte ned en arbeidsgruppe kort tid etter vedtaket fra Politiets Fellesforbunds (PF) landsmøte om generell bevæpning av politiet.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidsgruppen skal utrede behovet for generell bevæpning av norsk politi, og sluttrapporten skal være klar i juli 2013. Vi som jobber operativt i politiet ser positivt på at Regjeringen fokuserer på dette, og vi venter spent på sluttrapporten.

8. januar skrev Dagsavisen at Regjeringen avviste PFs forslag om bevæpning av politiet. Regjeringen lover derimot lettere tilgang til våpen.

I Oslo har vi hatt fremskutt lagring av våpen i politibilene i mange år. Tilbakemeldingene fra mannskapene er at dagens ordning blant annet ikke fungerer ved akutte skarpe hendelser. Ofte er patruljen avskåret fra å hente våpen i politibilen, og dersom man har tilgang til politibilen, brukes det uhensiktsmessig mye tid på å låse ut våpen. Hvordan skal Regjeringen gi lettere tilgang til våpenet slik de lover?

Med statssekretær Astri Aas-Hansens (Ap) kommentar, har Regjeringen allerede konkludert med at det norske samfunnet ikke vil bli tryggere ved at politiet får gå med våpen i beltet. Argumentene hun bruker er de siste hendelsene i henholdsvis Sverige og Danmark.

I samme artikkel refereres det til de to siste skyteepisodene i Sverige og Danmark. I sistnevnte skuddveksling ble en politimann tilhørende den danske beredskapstroppen beskutt tre ganger av en narkotikasmugler, før smugleren selv ble skutt av politiet. I dette tilfellet hadde også norsk politi vært bevæpnet og mest sannsynlig løsnet skudd. Leder for operativ seksjon ved politihøyskolen, Per Olaf Torkildsen, sa til NTB at hendelsene i våre naboland ikke har noen betydning for bevæpningsdebatten. Torkildsen sa videre at praksisen for våpenbruk i de skandinaviske landene er temmelig lik.

I mediene vises det til at det i Sverige har vært 76 episoder der politiet har avfyrt skudd. De samme mediene skriver at norsk politi angivelig avfyrte skudd bare ved én hendelse i 2011 og ved bare én hendelse i løpet av første halvdel av 2012.

Vi har vi fått tilbakemeldinger fra politifolk over hele landet som forteller om flere episoder der politiet avfyrte skudd både i løpet av 2011 og første halvdel av 2012 - stikk i strid med det mediene påstår. Sannheten er at det har vært en rekke slike hendelser i disse periodene, og mange av hendelsene har mediene selv omtalt. Med avfyrte skudd menes både rettede skudd, varselskudd, vådeskudd og avliving av dyr. Ut ifra dette, mener vi at tallene som er blitt presentert i mediene, og blir brukt i bevæpningsdebatten, er direkte feil. Politidirektoratet har tydeligvis ingen god oversikt over antall avfyrte skudd.

Det er uheldig hvis det er slik at Regjeringen tar utgangspunkt i disse åpenbart uriktige tallene, og de siste hendelsene i Danmark og Sverige, når de avviser permanent bevæpning av norsk politi. Dette viser at Regjeringen ikke har satt seg grundig nok inn i denne meget viktige saken.

Vi i politiet hadde håpet at representanter for Regjeringen, politiledere, forskere eller andre hadde forberedt seg bedre før en uttaler seg i mediene, i stedet for rett og slett å feilinformerer den norske befolkning. Vi i politiet synes dette er en viktig sak, og ønsker derfor at den skal behandles saklig, ryddig, og ikke minst bli godt belyst.

Faktum er at norsk politi stort sett er på etterskudd ved akutte hendelser. Vi forstår at våre ledere ikke kan sende ubevæpnet politi inn i situasjoner hvor kniv og våpen er involvert. Vi er også på etterskudd i saker hvor publikum trenger akutt hjelp og politiet ikke er i politibilen.

Faktum er at tjenestemenn tydelig har uttrykt sine bekymringer angående dagens ordning med våpen nedlåst i politibilene. De har gitt tillitsvalgte tilbakemeldinger med mange eksempler fra hendelser som belyser at dagens ordning ikke fungerer. Det går dessverre utover befolkningens sikkerhet. Dette må tas alvorlig.

Innlegget har tidligere vært publisert i Aftenposten.