Åpent brev til Storberget: Utvalg for å vurdere den totale kriminalitetsbekjempelsen

Jeg var så heldig å være på Politiets Fellesforbunds landsmøte i november 2009 i Stavanger. Der var blant andre du til stede sammen med andre justispolitikere som Jan Bøhler og Per Sandberg, med flere. Dere hadde meget interessante innlegg og det var en god debatt etterpå.

Publisert Sist oppdatert

Jeg var en av dem som hadde ordet, hvor jeg i hovedsak etterlyste om vi burde vi nedsatt et utvalg som vurderte vår samlede innsats mot kriminalitet. Vi vet at man alt i barnehagene kan se tendenser til hvem som senere risikerer å falle utenfor.

Jeg ser for meg at et slikt utvalg stikkordsmessig burde vært innom følgende emner:

  • Barnehager
  • Skoler
  • Barnevern
  • Samarbeid mellom offentlige etater
  • Belysning av taushetsplikt
  • Foreldrerollen
  • Politiets rolle og metoder, samt måte å arbeide på
  • Straffereaksjoner/sanksjoner
  • Ettervern
  • Kampen mot organisert kriminalitet

(her er det helt sikkert andre momenter som bør tas med)

Mitt poeng er at skal man bekjempe kriminalitet på en effektiv og god måte, gjøres dette best dersom man kan forebygge at kriminalitet skjer. Da burde man ta for seg de lange linjene og prøve å se kriminalitetsbekjempelsen i et totalperspektiv.

Du responderte svært positivt på mitt innlegg. Det jeg lurte på er om du har forkastet ideen eller om du fortsatt mener noe slikt kan ha noe for seg?