Per Front, lokallagsleder i Politiets Fellesforbund.
Per Front, lokallagsleder i Politiets Fellesforbund.

Ett politi – forskjellig lønn?

– Ønsker ledelsen og politikerne å jevne ut de ubegrunnede lønnsforskjellene? spør Per Fronth.

Publisert Sist oppdatert

Gratulerer Politi-Norge! Da har vi blitt til 12 distrikter ved at:

«DET ER GJENNOMFØRT OMORGANISERINGER HVOR TO ELLER FLERE VIRKSOMHETER HAR FUSJONERT»

Den kunstneriske uthevingen er bare gjort for å understreke det faktum at vi snart i en måned har gjort det som omtales bokstavelig i Hovedtariffavtalens punkt 2.3.4., 1, lit. C

Videre sier samme punkt at det da kan føres forhandlinger relatert til lønn, dersom det har oppstått ubegrunnede lønnsforskjeller innenfor de fusjonerte virksomhetene.

Mange nye lokallag har i den sammenheng fremmet krav om at faktiske, ubegrunnede, lønnsforskjeller jevnes ut.

Som et eksempel, får vi anta at det ikke er noen i ledelsen i politiet som mener at en PB1 på Hønefoss skal tjene dårligere enn en PB1 i Sandefjord? De arbeider i samme distrikt og har like arbeidsoppgaver.

Dersom vi fortsetter vår antakelse, ender vi opp med et spørsmål: Ønsker ledelsen å jevne ut de ubegrunnede lønnsforskjellene?

Her er det to svaralternativer:

  1. JA
  2. NEI

Hva innebærer svaralternativ 1?

Det betyr at ledelsen ser at å starte en omorganisering av et politidistrikt hvor like arbeidsoppgaver belønnes ulikt, ikke legger grunnlag for suksess. Det viser at ledelsen er vel så interessert i å opprettholde motivasjonen blant de som skal gjennomføre prosjektet, som å få startet selve prosjektet.

Ledelsen gir et klart signal til de ansatte om at deres arbeidsinnsats er ønsket, verdsatt og blir tatt seriøst.

De ansatte føler seg sett og ivaretatt. De ser at det legges grunnlag for en rettferdig lønnsutvikling fremover. En lønnsutjevning er en investering i motivasjon. De ansattes motivasjon er en av de sterkeste drivkreftene for at denne omorganiseringen skal bli en suksess.

Hva innebærer svaralternativ 2?

Det betyr at ledelsen er totalt uinteressert i om du som ansatt tjener mindre enn en kollega som utfører samme jobb et annet sted i distriktet. Du forventes å gjøre jobben din likevel. I tillegg skal du yte mer enn tidligere. Dette fordi at det er flere kolleger som er hentet inn til arbeid i prosjektet, så det er færre til å utføre arbeidsoppgavene der du jobber. Attpåtil har distriktets budsjett blitt redusert, så her må det arbeides mer for hver enkelt krone du tjener mindre enn andre sammenlignbare kolleger.

Ledelsen gir et klart signal til alle ansatte om at deres arbeidsinnsats er forventet å bli sterkere, til tross for at avlønningene i distriktet er urettferdig. Det praktiseres ikke lik lønn for likt arbeid, likevel mener ledelsen at du skal yte enda mer enn før. Slutt med det lønnsmaset, jobb!

Kjenner du motivasjonen blomstre inni deg? Får du den gode følelsen det er å arbeide frem mot et mål du har i sikte, og som du gjerne yter det lille ekstra for å oppnå på best mulig måte? Eller?

Kjenner du at strikken inni deg er tøyd til bristepunktet? Føler du for å rope at «nå er det nok». Ser du klart for deg hvor den overordnede ledelsen kan putte medarbeiderplattformen?

Jeg tror at den lokale ledelsen i hvert enkelt distrikt ser verdien i en rettferdig lønnsutjevning. Jeg har selv hørt representanter fra POD uttale at vi ikke kan leve med ulik lønn for likt arbeid.

Da må vi, igjen, løfte blikket opp mot våre politikere og spørre: Ønsker dere å investere i en rettferdig avlønning innenfor de enkelte politidistrikt, eller er vår motivasjon uinteressant ?

Et umotivert og desillusjonert politikorps ved inngangen til vår tids største politireform… Det er ikke behov for voldsomt politisk gangsyn for å se at det ikke er oppskriften på suksess.

PS:

Til de som feilaktig anser dette som innspill til lønnskampen; det er det ikke. Dette er lønnsutjevning basert på et gammelt rettferdighetsprinsipp: Lik lønn for likt arbeid! Et prinsipp som jeg forventer at vårt største opposisjonsparti har i ryggmargen, og vil støtte oss i kampen for å oppnå.