Styreleder i HivNorge Leif-Ove Hansen
Styreleder i HivNorge Leif-Ove Hansen

– Det virker som politiet har en stor, ubegrunnet redsel for hiv

Skriver styreleder i HivNorge Leif-Ove Hansen.

Publisert

HivNorge blir svært bekymret over hvordan risiko for smitte framstilles i artikkelen 12. november på Politiforum.no. Vi mener at her overdrives og sammenblandes ulike sykdommer, smitteveier og hva som faktisk er den reelle risikoen for at sykdom kan overføres. Bekymringene illustrert i denne artikkelen virker for oss som jobber med mennesker som lever med hiv mest basert på frykt, dårlig kunnskap, feilaktige antagelser og dårlige holdninger.

Vi har tidligere erfart at politiet ønsker en utvidet rett til innsyn i helseinformasjonen som smittestatus hos personer de pågriper. Dette har ikke blitt tatt hensyn til fordi pasientrettigheter, smittevernlov og taushetsplikt for helsepersonell veier tungt, og den reelle risikoen for smitte hos politiet i slike tilfeller ikke er tilstede.

Når det kommer til hiv, så skjønner vi at man er redd for smitte, men hiv smitter i praksis ikke under pågripelse. Hiv smitter gjennom sex og blod for å si det enkelt, men smitte via blodsøl, stikk eller bitt skjer i praksis ikke. Vi klarer ikke å finne et eneste dokumentert tilfelle verken i helsevesenet eller i politiet der stikkskader, blodsøl eller bitt har ført til overføring av hiv.
Hiv er et virus som ikke smitter lett, og i dag er ca 95% hivpositive på vellykket behandling som gjør at de ikke lenger er smitteførende. Medisinene er så effektive at man kan unnfange og føde barn på naturlig måte som hivpositiv. Derfor er eksempelvis straffeloven endret slik at man kan ha sex uten kondom og ikke bli straffeforfulgt hvis man er på vellykket hivbehandling. Hiv smitter altså ikke på den måten politiet er bekymret for.

Vi har også sett på hva som anbefales av vaksiner for politiet, og det dekker omtrent alle de andre bekymringene som nevnes i artikkelen. Man kan vaksineres for hepatitt A og B, og hvis man skulle være så uheldig å få hepatitt C, som heller ikke er noe som smitter lett, så finnes det i dag god behandling som gjør en frisk. Det finnes også vaksiner for tuberkulose og en hel rekke andre sykdommer som faktisk kan smitte gjennom spytt. Vi vil gjerne se en konkretisering av hva som faktisk er bekymringen hos de ansatte i politiet, og hva som er tallene for politi som blir smittet i tjeneste.

Vi vil gjerne se en konkretisering av hva som faktisk er bekymringen hos de ansatte i politiet, og hva som er tallene for politi som blir smittet i tjeneste

Vi ser også fra tidligere artikler på Politiforum om redsel for smitte, at politi mener at det er rusbrukere og folk med dårlig hygiene som utgjør størst risiko. Vi mener at man må ha samme mal for alle, siden man ikke kan anta smitterisiko utfra hvordan folk er kledd eller om de ser ut til å leve et hardt liv. Et retorisk spørsmål er hvor mye informasjon om den pågrepne som ikke er relevant for helse og sikkerhet vil politiet gi til helsepersonell?

Vi har også eksempler på grove overtramp av politiet når det gjelder mennesker som lever med hiv, der smitterisiko blir overvurdert. Den verste saken i nyere tid er politi i Haugesund som går ut i media og varsler at i vår by har det vært en hivpositiv sexarbeider, og oppfordrer alle kunder til å teste seg. Vel vitende om at sexarbeideren allerede var på vellykket behandling, men uten forståelse for at dette ikke utgjør noen smitterisiko. Andre kommentarer fra politiet i denne saken angående smitterisiko er så arkaiske at det er skremmende, vår anbefaling er å rådføre seg med fagpersonell i stedet for å skape frykt i media. ( VG, 13.12.17)

HivNorge håper at vi kan få et konkret svar på hva som er de faktiske forhold når det kommer til smitte blant politi i tjeneste. Vi er gjerne med på å øke kunnskapen om hiv i politiet siden det virker som det er stor, ubegrunnet redsel for hiv og utdaterte holdninger til mennesker som lever med hiv.