Jeg er politi, og føler meg som lønnstaper

– Min fagforening har de siste årene hatt voldsomt fokus på generell bevæpning. Hva gjør Politiets Fellesforbund for å heve lønnen min, spør politibetjent.

Publisert

Dette korte leserinnlegget vil ta opp lønnsnivået i politiet og lensmannsetaten. Jeg er ansatt som politibetjent i politiet og jeg føler meg som lønnstaper.

Tvillingbroren min jobber som sykepleier ved et sykehus på Østlandet, og vil fra 1. juli i år ha 100.000 kroner mer enn meg i grunnlønn. Vi var ferdig utdannet politi og sykepleier i juni 2017. Han har som meg, bachelorgrad, er ansatt i staten og vi har like lang jobbansiennitet.

Norsk Sykepleierforbund har hatt en strategi over tid, hvor de har jobbet for å få opp minstelønnen til sykepleiere ansatt ved norske sykehus. Dette har de nå lyktes med. Minstelønnen for sykepleiere med 10 års ansiennitet vil fra 1. juli 2018 være 490.000 kroner. Tariffoppgjøret for sykehusene fastsatte også at lønnen for samme gruppe sykepleiere skal heves til 500.000 kroner senest 1. juli 2019.

En annen illustrasjon gir også enda en bekreftelse på følelsen av en laber lønn i vår egen etat. Politiforum hadde for en tid tilbake en artikkel som beskrev lønnsforskjellen mellom sivilt ansatt grensekontrollør og politibetjent ved grensekontrolløravsnittet på Gardermoen. Ifølge stillingsannonsen tilbys en politiansatt lønn fra 366.400 kroner, mens en grensekontrollør tilbys lønn fra 454.700 kroner. Dette er en differanse på 88.300 kroner! Da er det også naturlig å nevne at formalkravene for å bli ansatt som grensekontrollør er adskillig lavere enn å bli ansatt som politibetjent. I tillegg vil disse politibetjentene gjøre ordinære politioppgaver som til tider er mer krevende og komplekse enn å kontrollere grensen.

Skal politietaten være en attraktiv arbeidsplass for dagens og fremtidens medarbeidere, må noe gjøres med lønnsnivået. Både sykepleiere og grensekontrollører fortjener lønnen sin, men det er helt åpenbart at lønnsnivået i politiet har tatt en feil retning.

Skal politietaten være en attraktiv arbeidsplass for dagens og fremtidens medarbeidere, må noe gjøres med lønnsnivået.

Min fagforening har de siste årene jobbet for at politiet skal bli generelt bevæpnet. Jeg synes det har hatt et voldsomt fokus. Hva gjør Politiets Fellesforbund for å heve lønnen min?

Jeg ser av nettsidene til Politiets Fellesforbund at forbundet sitt viktigste arbeidsområde i 2018, er lønn. Politiets Fellesforbund kom nylig med et landsmøtevedtak om lønn, hvor det blant annet står at lønnsnivået i politiet skal minst være på høyde med gjennomsnittet i staten. Jeg synes dette er lite ambisiøst.

I skrivende stund er ikke lønnsoppgjøret i havn. Vi får nok et lite lønnstillegg, men jeg forventer meg ikke noen reallønnsvekst. Jeg undrer meg over når politiansatte kan få en skikkelig reallønnsvekst? Kanskje Politiets Fellesforbund kan se hen og lære noe av Norsk Sykepleierforbund – de har lyktes med sin tilnærming for å få en lønnsvekst for sine medlemmer.

Powered by Labrador CMS