Ellen Katrine Hætta, politimester i Finnmark

En innstendig bønn til de folkevalgte: Ha litt tro på oss. Vi får det til!

Skriver politimesteren i Finnmark.

Publisert

Det er fremmet et forslag til Stortinget om at alle lensmannskontor skal oppbemannes med en stedlig lensmann. Saken skal behandles i Stortinget etter påske. Jeg mener at en slik løsning vil redusere politiets handlekraft og kvalitet.

Jeg har hatt besøk av flere politikere det siste året og alle har fått en innføring om hvordan vi løser politireformen i Finnmark. Noen har blitt overrasket over vår tilnærming. Andre er forbauset for at vi tilsynelatende får det bra til. Så vet jeg så inderlig vel at Politi-Norge er svært ulikt og at vi har valgt forskjellig tilnærming. Jeg mener at vi i Finnmark har valgt en modell som passer oss. Jeg har ikke tilstrekkelig detaljer til å bedømme andres løsninger.

I Finnmark har vi gått fra seks regioner til én, og fra 18 lensmannsdistrikt til fire. Selv om Finnmark er slik det er geografisk, så har vi gjort dette uten å sentralisere. Det er et viktig valg som vi har gjort i samarbeid med fagforeningene. Vi har dermed sammen med fagforeningene sørget for et reelt og godt nærpoliti. På sikt mener vi at det vil bli enda bedre for befolkningen i Finnmark.

De endringene som vi gjør nå i forbindelse med reformen vil først og fremst komme befolkningen til gode, ved mer slagkraft og bedre kvalitet. Kriminalitets­utfordringer som vi står i, krever at politiet har en struktur som støtter opp under økt kompetanse innen spesialfelt som digitalt politiarbeid, organisert kriminalitet, seksuelle overgrep (herunder nettovergrep), med mer. Dersom vi nå tvinges til å reversere reformen og binde opp store ressurser til lensmanns­stillinger (ja, det vil være store ressurser), så vil det bidra til å undergrave det gode arbeidet vi har gjort til nå og det er en reell fare for at Finnmarks befolkning vil få et dårligere polititilbud.

Det er nok mange som ikke er klar over det, men lensmannsrollen er ikke lenger slik den var i gamle dager. Det er lenge siden vi hadde «gammellensmannen» som er i stand til å ordne opp i alle problemer. Det er først og fremst en følge av den generelle samfunnsutviklingen, og mindre grunnet reformen. Jeg tenker at det er helt greit. Ny tid krever nye måter å løse oppgavene på.

Jeg er veldig glad for det engasjementet som politikerne og befolkningen har når det gjelder politiet, men akkurat her håper jeg at man kan ha litt is i magen og la reformen virke før man stanser den gode jobben som er gjort, og som vi har brukt betydelig med tid og lokalt engasjement på for å kna til.

Derfor har jeg en innstendig bønn til våre folkevalgte på tinget: Ha litt tro på oss og la oss vise resultater. Vi får det til!

LES OGSÅ: Politikerne kan tvinge fram permanent politi på Holmlia - i tillegg til lensmannskontorer landet rundt.

Debattkonkurranse

Har du meninger om politiet?

  • Send inn ditt bidrag til Politiforums debattkonkurranse. Konkurransen varer fram til 9. april.
  • Debattinnlegget kan være på maks 4000 tegn, må ikke ha vært publisert andre steder og må signeres med fullt navn.
  • Du sender inn på politiforum@pf.no 
  • Vi kårer en vinner som får et gavekort på 5000 kroner. Det blir premie også til 2. og 3. plass.

Det er nok mange som ikke er klar over det, men lensmannsrollen er ikke lenger slik den var i gamle dager.

Powered by Labrador CMS