UHELDIG: Det var betegnelsen varslerrapporten brukte om at lederen ville være ærlig overfor kollegaen sin.
UHELDIG: Det var betegnelsen varslerrapporten brukte om at lederen ville være ærlig overfor kollegaen sin.

Leder orket ikke bære på kritikken mot kollegaen – fikk selv kritikk i varslingsrapport

I varslingsrapporten fra Kluge, velger advokatene å kritisere en informant de selv hentet inn.

Publisert

Det var under et lukket møte blant noen få av lederne i Sør-Øst politidistrikt, at det skal ha blitt rettet sterk kritikk mot en sentralt ansatt i interimledergruppen i distriktet som ikke deltok på møtet. En av varslerne omtaler møtet som et «baksnakkingsmøte» og det skal ha funnet sted høsten 2016.

I den sladdede varslingsrapporten Politiforum har fått innsyn i, kommer det fram at flere som har uttalt seg til advokatselskapet Kluge og som deltok i møtet, mener at den det ble snakket om var for opptatt av å «følge boken».

Men det gjelder ikke alle. En av de andre lederne som var til stede i møtet reagerte på kritikken, og ifølge varselet ba denne lederen politimesteren om å ta opp kritikken direkte med den sentralt ansatte. 

Det ville ikke politimesteren gjøre.

Orket ikke bære på kritikken

Dette er saken

Mandag 5. februar omtalte Politiforum en varslingssak i Sør-Øst politidistrikt.

To varslere har varslet om politimester Christine Fossens lederstil og hvordan Fossen har opptrådt overfor flere medlemmer av hennes egen ledergruppe etter at fire politidistrikter ble slått sammen 1. januar 2016.

Varslerne mener at det ikke har vært rom for kritiske spørsmål i ledergruppen og kritikk har blitt avfeid som omkamp om hovedsetet i distriktet.

Konflikten har resultert i at flere av de involverte har blitt sykmeldte. Politidirektoratet kjente til situasjonen i Sør-Øst siden høsten 2016, men iverksatte aldri tiltak.

Etterhvert skal lederen ha opplevd det som tungt å bære på kritikken de andre i møtet hadde ytret mot kollegaen, uten å kunne være ærlig om at det hadde skjedd. Advokatselskapet Kluge beskriver i sin gjennomgang at lederen formidlet kritikken på selvstendig grunnlag. 

Lederen valgte altså til slutt å fortelle kollegaen om hovedtrekkene i kritikken kollegaen hadde vært utsatt for.

Men dette finner advokatselskapet Kluge kritikkverdig. I varslingsrapporten, der de behandlet varsler mot politimester Christine Fossen, finner de rom for å rette kritikk mot informanten som aldri har varslet selv, men som stilte opp for å bidra til å belyse saken.

«På bakgrunn av ovenstående er vår vurdering også at det var uheldig at NN (navnet er sladdet journ.anm.) videreformidlet kritikken til NN på selvstendig grunnlag, da han/hun ble klar over eller forsto at Fossen ikke ville viderebringe den eller dette drøyde. NN burde etter vårt syn akseptert Fossens vurdering av om og når dette eventuelt skulle tas opp, uavhengig av at NN personlig fant det ubehagelig at han/hun ikke kunne være åpen med NN.» skriver Kluge.

Kilder og varslere Politiforum har vært i kontakt med reagerer kraftig på denne bemerkningen i varslingsrapporten.

– Det er utrolig at man blir innkalt som informant til en varslingssak, og så ender rapporten opp med å frikjenne den det er varslet om og rette kritikk mot den som har stilt opp med informasjon, sier en av varslerne.

Tre spørsmål til Kluge-advokatene

Politiforum har stilt tre spørsmål til Kluge-advokatene Marco Lilli og Anders Stenbrenden, som står bak varslingsrapporten: 

  • Mandatet ber dere undersøke påstandene i varselet og å komme med forslag til oppfølgings- og forbedringstiltak. Hvorfor var det naturlig å kritisere en av informantene?
  • Er det normalt at også de som bidrar til å belyse en sak kan forvente seg kritikk i en gjennomgang av varsler mot en annen person?
  • I hvilken grad har dere vurdert det å kritisere en informant i en varlingssak, kan bidra til at mennesker som sitter på informasjon i senere varslingssaker kan vegre seg for å forklare seg?

Kluge-advokatene vil ikke svare på spørsmålene, men Lilli skriver følgende i en e-post:

«Vi kommenterer generelt ikke de konkrete vurderingene som er gjort i rapporten. På generelt grunnlag vil vi påpeke følgende: I forbindelse med undersøkelser av et varsel vil det jevnlig være behov for å vurdere enkelthandlinger som er foretatt av involverte i saken, for å kunne vurdere handlingene til den det er varslet mot. I den forbindelse kan det tenkes å fremkomme kritiske merknader fra vår side, ikke bare mot den det er varslet mot, men også mot andre involverte. I disse tilfellene vil selvsagt de som utsettes for slik kritikk i forkant få anledning til å kommentere de forholdene som danner grunnlag for våre merknader.»

Politimester Christine Fossen
Politimester Christine Fossen

Fossen: – Varslene er grundig gjennomgått

Politiforum har spurt politimester Christine Fossen om hun kjenner seg igjen i beskrivelsen av møtet som er omtalt og om hvorfor hun ikke ønsket å ta opp kritikken direkte med den som ble kritisert av de andre lederne.

– Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan gå inn i innholdet i rapporten, eller ta for meg bakgrunnen for konkrete hendelser som omtales. Ei heller ønsker jeg å kommentere det du har gjengitt fra varselet, skriver Fossen i en e-post.

Hun fortsetter:

– Varslene er grundig gjennomgått av advokatfirmaet Kluge i sommer og høst, gjennom undersøkelser, dokumentasjon og intervjuer i saken. De har gjort sine vurderinger og kommet med konklusjoner ut fra de samtalene de har hatt, og det forholder jeg meg til.

Politimesteren minner om at advokatfirmaet har gitt forslag til oppfølgingstiltak i distriktet.

– Det er tiltak vi skal gripe fatt i og som jeg har god tro på. Tiltakene tar utgangspunkt i det rapporten beskriver, og er presentert og forankret med arbeidsmiljøutvalget i Sør-Øst. Politidirektoratet vil følge dette opp i distriktet. Og som arbeidsgiver er det også mitt ansvar på påse at dette blir fulgt opp framover.

Tips oss

Vet du noe om saken? Trykk for å sende oss et tips eller kontakt vår journalist direkte på telefon eller e-post: 91859540 / torkjell@pf.no

 

LES OGSÅ: 

  1. Varslet om politimesterens lederstil
  2. Topper i Politidirektoratet visste om konflikt i lang tid - uten å sette inn tiltak
  3. Varslere reagerer: – Disse forholdene har aldri blitt undersøkt
Powered by Labrador CMS