Vil ha eget bypoliti

Ønsker å pågripe og bøtelegge småkriminelle før de får utviklet sin fremtidige kriminelle løpebane.

Publisert Sist oppdatert

Leder av justiskomiteen og nestleder i Fremskrittspartiet, Per Sandberg, lanserer ideen om et eget bypoliti i de store byene som skal pågripe og bøtelegge småkriminelle før de får utviklet sin fremtidige kriminelle løpebane.

Per Sandberg er kjent for å være en mann som skaper debatt. Fremskrittspartiets nestleder er nyvalgt leder i justiskomiteen og ønsker allerede fra dag én å være en offensiv leder.

- Jeg mener det er viktig med mer synlig politi i gatene i landets store byer. Derfor tror jeg en løsning med et bypoliti kan være en god løsning. Dette kan sees i sammenheng med modulbasert, eller differensiert utdanning hvor man raskere får operative politibetjenter i aktivitet. Mange vil mislike dette og begrunne dette med A og B politi, men undertegnede vil heller støtte en slik utvikling i stedet for den «privatiseringen» vi ser gjennom vekterbransjen i dag. Et bypoliti skal i første rekke ha fokus på å pågripe og bøtelegge taggere, lommetyver og tiggere for å nevne noe, sier Per Sandberg og påpeker at personene som skal politimyndighet, blir et slags «politi-light». Sandberg mener i tillegg at seniorer kan supplere i alle sammenhenger, overføre og gi betydelig kompetanse til personell med modulbasert utdanning.

Eget fond

Selv Per Sandberg ikke har sittet lenge i stolen som leder av justiskomiteen, har han allerede rukket å tenke flere «polititanker» som han selv sier. En av dem som politiet garantert vil sette på plusskontoen, er forslaget om et eget utstyrsfond hvor det settes av økonomiske midler som kun skal brukes til innkjøp av nytt utstyr til politiet.

- Jeg har alt for ofte hørt at politiet klager for dårlig utstyr. Det er alt fra manglende personlig verneutstyr, til våpen og dårlige og nedslitte kjøretøy. Når justisministeren sier at årets budsjett for politiet er det beste noen gang, er det riktig. Men jeg reagerer på at så å si alt er øremerkede midler. Derfor mener jeg det er helt nødvendig å opprette et utstyrsfond som ikke skal ta av politidistriktenes egne driftsbudsjetter. På den måten kan politiet til en hver tid ha topp moderne utstyr uten at det går på bekostning av et allerede dårlig driftsbudsjett, sier Sandberg.

Debatt

Sandberg er fullstendig klar over at han ikke gjør seg spesielt populær blant landets politifolk eller i Politiets Fellesforbund.

- Jeg mener det er viktig å fange opp småkriminelle mens de er i starten av sin «kriminelle karriere». På den måten tror jeg vi kan forhindre at de vil havne utpå i og med at de blir fanget opp tidlig.

Sandberg har satt seg i godt inn i Politiets Fellesforbunds kriminalpolitiske program. Han er langt på vei enig i de ni viktigste punktene som lanseres i programmet.

Powered by Labrador CMS